• HenkHutten

Fontanusplein 1: Putten van het aardgas af

In de rubriek Fontanusplein 1 vertellen burgemeester en wethouders op persoonlijke wijze zaken over hun dagelijkse werkzaamheden, dilemma’s en ontwikkelingen in de samenleving.

Burgemeester Lambooij gaf het in de eerste editie van Fontanusplein 1 al aan: wij willen vaker in gesprek met onze inwoners. Niet alleen om genomen besluiten toe te lichten, maar vooral ook om dilemma's te delen. En dilemma's heb je altijd in het openbaar bestuur. Zo heeft 'Den Haag' bepaald dat wij uiterlijk in 2050 'van het aardgas af zijn'. Het is aan de gemeenten om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

Dat is ingewikkeld. Niet iedereen staat te juichen bij deze ontwikkeling. Sterker nog: het draagvlak ervoor neemt af. Was vorig jaar nog 57% van de Nederlanders overtuigd van een aardgasloze toekomst, nu is dit percentage gezakt tot 48%. Er zijn grote landen die het allemaal niet zo nauw nemen met het terugdringen van de CO2-uitstoot. ,,Wat kunnen wij als kikkerlandje dan doen?'', hoor ik vaak. Ook de betaalbaarheid is een discussiepunt, zo las ik op de Facebookpagina van De Puttenaer.

EEN HELE KLUS Laat duidelijk zijn: ik begrijp de wens vanuit Den Haag, zeker gelet op de toestanden in Groningen. Dat kan zo niet langer. Maar tegelijkertijd is het nogal wat, van het aardgas af. Bij nieuwbouw kun je er rekening mee houden. Dat doen wij dan ook. De nieuwe wijk Rimpeler en de woningen op de locatie Matchpoint worden niet aangesloten op het aardgasnet. Bij bestaande huizen ligt dat lastiger. Vooral bij oudere huizen met een laag energielabel is het een hele klus. En daar hebben wij er nogal wat van in Putten.

Als college van burgemeester en wethouders zijn wij bezig om een route uit te stippelen naar een aardgasvrij Putten. Eerste stap is het opstellen van een warmtevisie. Vervolgens gaan wij bepalen welke straten en buurten er het eerst van het aardgas gaan. Hierbij trekken wij samen op met onder andere Woningstichting Putten en met de nutsbedrijven. Er is nog geen volgorde bepaald, maar daar denken wij wel over na. Daarmee komt het allemaal natuurlijk heel dichtbij.

Als gemeentebestuur willen wij u graag bij alle ontwikkelingen betrekken. Dat doen we niet pas als wij de plannen klaar hebben. Wij zijn daarom blij dat De Puttenaer, met medewerking van de gemeente, een dorpsgesprek over dit thema organiseert. Het eerste dorpsgesprek 'Putten Praat Mee' is volgende week dinsdag 8 oktober om 20.00 uur in De Huifkar. Ik ben er bij om kort wat te vertellen over een gemeente zonder aardgas, maar vooral om te luisteren. Ik hoop u daar te ontmoeten.

Gerbert Priem.