• Gemeente Putten

Fontanusplein 1: Week van de Pleegzorg

PUTTEN In de rubriek Fontanusplein 1 vertellen burgemeester en wethouders op persoonlijke wijze over hun dagelijkse werkzaamheden, dilemma's en ontwikkelingen in de samenleving.

Morgenvroeg zit ik bij een familie uit de Arendstraat aan de keukentafel. Ik mag daar mee ontbijten. Dat doe ik in het kader van de Week van de Pleegzorg. De betreffende familie biedt een warm onderdak aan twee jonge pleegkinderen. Ik kijk uit naar de ontmoeting met de familie en hun pleegkinderen en ben benieuwd naar hun ervaringen. En natuurlijk zet ik ze namens de gemeente Putten ook in het zonnetje.

DAG IN DAG UIT Pleegzorg is een belangrijk onderdeel van de jeugdzorg. Over de jeugdzorg is veel te doen. De sterk toegenomen vraag en het ingekrompen budget vanuit Den Haag maken dat de jeugdzorg in zwaar weer zit. U kent het verhaal vast; bestuurders van jeugdzorginstellingen en nationale en lokale politici discussiëren al jaren over een oplossing voor de almaar stijgende kosten. Ondertussen blijven de werknemers in de jeugdzorg en de pleeggezinnen hun beste beentje voor zetten. Dag in dag uit staan ze klaar voor onze kinderen. Dat mag niet ondergesneeuwd raken. Een goede zaak dus die Week van de Pleegzorg.

VORMEN VAN PLEEGZORG Bijna 20.000 kinderen in ons land wonen bij pleegouders. Bij ons in Putten gaat het om 30 à 40 kinderen. Wij onderscheiden daarbij verschillende vormen van pleegzorg. Er zijn kinderen die vanuit een crisissituatie in een pleeggezin worden opgevangen. Dat is dan meestal voor een korte periode. Daarnaast zijn er ook 'perspectief biedende' plaatsingen, waarbij een kind langdurig opgroeit in een pleeggezin. Verder zijn er ook 'deeltijd pleeggezinnen'. Gezinnen die bijvoorbeeld één weekend per maand een pleegkind in huis opvangen. De pleegzorg kent ook steungezinnen. Steungezinnen geven kinderen een steuntje in de rug door bijvoorbeeld een maaltijd te verzorgen of één middag in de week een kind na schooltijd op te vangen.


IETS VOOR U? Jammer genoeg kent ook de pleegzorg wachtlijsten. Daarom worden de komende maand in onze regio wervingsbijeenkomsten georganiseerd. Op woensdag 13 november kunt u vanaf 20.00 uur terecht in De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk. Op deze avond zijn ook medewerkers van Welzijn Putten aanwezig. Op maandag 25 november vindt in het gemeentehuis van Oldebroek een tweede avond plaats.
Het zou mooi zijn als de informatieavonden extra pleeg- en steunouders opleveren. Ouders die net als de familie uit de Arendstraat een hand uitsteken naar kinderen uit probleemgezinnen.

Gerbert Priem, wethouder