• Gemeente Putten

Fontanusplein 1: Wonen is een voorwerp van zorg

In de rubriek Fontanusplein 1 vertellen burgemeester en wethouders op persoonlijke wijze over hun dagelijkse werkzaamheden, dilemma's en ontwikkelingen in de samenleving.

Wonen is een veelvoorkomend gespreksthema in ons gemeentehuis. En vast ook bij u thuis. Kinderen vliegen uit en zijn op zoek naar een woning. Je vraagt jezelf af of je woning nog voldoet als je op leeftijd komt. Bij dit alles speelt ook nog het duurzaam maken van de woning en niet te vergeten, de betaalbaarheid. Wonen is een grondrecht. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid, zo vermeldt de Grondwet.

INGEWIKKELD Belangrijk dus dat wonen. Wonen is ook best een ingewikkeld thema. Het is weliswaar een voorwerp van zorg der overheid, maar als gemeente bouwen wij zelf geen woningen. Zo bouwt onder meer de Woningstichting Putten in de sociale sector en in de vrije sector is het bouwen een zaak van projectontwikkelaars en aannemers. Je bent dus in zekere zin afhankelijk als gemeente.

UITBREIDING Anderzijds zijn de woningstichting en de aannemers weer afhankelijk van ons als lokale overheid. Wij moeten zorgen voor nieuwe bouwlocaties, voor bestemmingsplannen en de afgifte van omgevingsvergunningen. Denk aan Rimpeler waar nu volop wordt gebouwd. Dat noemen wij uitbreidingslocaties. De realisatie van nieuwe locaties is tijdrovend: eigendom van de gronden, plannen maken, de zaak goed doorrekenen en nog veel meer. Je bent jaren bezig voordat de schop echt de grond in kan.

INBREIDING Naast uitbreidingslocaties kennen wij ook inbreidingslocaties. Bouwen in de bebouwde kom, in plaats van aan de randen van het dorp. Denk aan de locaties Matchpoint en Wallenbergstraat. Inbreiding is complex, want er moet vaak eerst iets weg. En dan is iets opruimen weer makkelijker dan inleveren van groen. Maar waar ik bij inbreidingslocaties blij van word, is dat Putten compact blijft en dat de mooie dorpsranden van Putten worden ontzien. Dat is ook wat waard.

UW MENING Op dit moment zijn wij in het gemeentehuis bezig met een nieuwe woonvisie. In die woonvisie kijken wij vijf jaar vooruit en proberen wij zo goed mogelijk te in schatten hoeveel en wat voor een soort woningen wij in Putten de komende jaren nodig hebben. U heeft daar vast ook een mening over. Ik ben benieuwd naar uw ideeën en suggesties op dit vlak. Schroom niet, mail!

Ewoud 't Jong, wethouder