• Google Maps

Geen recreatieve verhuur van bovenwoning Kerkstraat

PUTTEN De bovenverdieping van het pand Kerkstraat 10 in Putten mag niet worden gebruikt voor recreatieve verhuur. Een aanvraag hiertoe wordt afgewezen door het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Het pand ligt midden in het centrum van Putten. Een gebied dat wordt gekenmerkt door winkels met daarboven een woonfunctie. Solitaire verblijfsrecreatieve voorzieningen zijn vrijwel niet aanwezig in het centrum. Deze zijn gelegen op vakantieparken, hotels en bed and breakfast gelegenheden, verspreid over de gemeente.

WENSELIJK Het toestaan van recreatief gebruik van een bestaande woning wordt door het college niet wenselijk gevonden. Er is grote behoefte aan reguliere woningen in de gemeente. Daar wordt ook hard aan gewerkt. In dat licht wordt het niet wenselijk gevonden de huidige woonbestemming van het pand aan de Kerkstraat uit te breiden met een mogelijkheid voor recreatief verblijf.

Er wordt op gewezen dat in het dorp maar ook daarbuiten voldoende aanbod is aan verblijfsrecreatieve voorzieningen. Dat maakt dat er geen reden aanwezig is om het bestaande aanbod verder uit te breiden. Daarbij komt, in de visie van het college, dat de bovenwoning een geschikte locatie is voor het gebruik als reguliere woning.

VEILIGHEID Tevens wordt het gewenst gevonden dat de woonfuncties in het centrum een permanent karakter hebben. Voor een stukje sociale controle/veiligheid in het centrum biedt, zo geeft het college aan, een woning meer zekerheid dan een vrij aannemelijke onregelmatige bezetting van een recreatiewoning. Dat alles maakt dat de gevraagde medewerking door het college wordt geweigerd.