• Myrthe van de Steeg

Geen vergunning voor frames van zonnepanelen

PUTTEN De eigenaar van een perceel aan de Waterweg in Putten krijgt geen vergunning voor het plaatsen van frames voor zonnepanelen. 

Wijnand Kooijmans

Binnen het geldende bestemmingsplan is alleen bebouwing toegestaan voor het woongenot. De totale oppervlakte van de zonnepanelenframes is honderd vierkante meter en dat is vijf keer meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid bebouwing.

Het gaat om een aanvraag voor het plaatsen van twee stellingen waarin zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Dit op een hoogte van ongeveer 2,40 meter. Dat is veertig centimeter te hoog naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders. Eén van de opstellingen is bovendien zo dat er een deel van de dag sprake is van schaduwwerking. Hierdoor hebben de zonnepanelen niet de optimale opbrengst.

Volgens het college is het alleen al daarom niet direct logisch om medewerking te verlenen aan het plaatsen van zonnepanelen. Andere locaties zijn veel aantrekkelijker. Eén frame moet komen te staan naast een nog niet gerealiseerd schapenverblijf. Hier is in 2015 al wel vergunning voor verleend. Ten opzichte van de vergunning is het schapenverblijf ook een kwartslag gedraaid.

Het college vindt het niet logisch toestemming te geven voor het plaatsen van een overkapping, zonder dat duidelijkheid is over het gebouw van het schapenverblijf. De mogelijkheid bestaat dan dat namelijk een losse overkapping wordt gerealiseerd, zonder binding met een gebouw.

Voorkeur is er voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de gebouwen op het betreffende perceel. In een eerder verleende vergunning was het plan dit ook te doen maar daar is het tot nu toe niet van gekomen. Bij de bouw van het schapenverblijf kan ook het dak dusdanig worden aangebracht dat herop zonnepanelen kunnen worden geplaatst.