• Ewoud 't Jong is inmiddels ruim honderd dagen wethouder.

    Gemeente Putten

Groeien wij groot of groeien wij groen?

PUTTEN De gemeenteraad van Putten koos op 5 september 2019 Ewoud 't Jong (SGP) tot wethouder van de gemeente Putten. Hij volgde Nico Gerritsen op die tussentijds terugtrad vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Inmiddels is 't Jong (52) ruim honderd dagen wethouder. Een goed moment om een eerste balans op te maken.

U gold als een goed ingevoerd raadslid. Hoe anders is een wethouderschap dan?

,,Toch wel anders. Dat zit 'm niet in de onderwerpen. Een gemeentelijke begroting blijft immers een gemeentelijke begroting. Maar de benadering is toch wezenlijk anders. Als wethouder doe je de gemeenteraad voorstellen en verdedig je die vervolgens. Als raadslid zit je toch wat meer in een reagerende rol. En natuurlijk is het ook wel wennen om niet langer een van de negentien raadsleden te zijn. Je rol is van de ene op de andere dag een andere. Verder word je als wethouder volop ondersteund door ambtenaren. Als raadslid ben je vooral op jezelf en op je fractie aangewezen."

Dus het raadslidmaatschap is eigenlijk zwaarder?

,,Ja, veel raadsleden werken fulltime en als je weet dat je met de raad toch snel 15 tot 20 uur in de week kwijt bent, dan is dat gewoon zwaar. Er haken niet voor niets zoveel raadsleden af. Als wethouder maak je je uren ook wel hoor, maar het is wel overzichtelijker. Ook is er, zoals ik net al zei, meer ondersteuning voor je geregeld. Het is fantastisch fulltime met je dorp bezig te zijn."

Een van uw eerste wapenfeiten was de presentatie van de begroting. Hoe kijkt u daarop terug?

,,Ik mocht meteen in het diepe, om maar eens in zwemlestermen te spreken. Vooral ook omdat de gemeenten de wind op dit moment behoorlijk tegen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de enorme kosten die wij moeten maken om de zorg op een acceptabel niveau te houden. Dat was alleen mogelijk door de lasten voor inwoners te verzwaren. Niet leuk, maar wel noodzakelijk. Dan is het wel fijn dat de voltallige raad – coalitie en oppositie – de begroting heeft vastgesteld."

Naast financiën gaat u binnen het college ook over woningbouw. Een veelbesproken thema in Putten.

,,Niet alleen veelbesproken maar ook complex. Als gemeente bouw je geen woningen, maar zorg je ervoor dat ontwikkelaars en de woningstichting – en daardoor de aannemers – aan de slag kunnen. Gelukkig lukt dat nu goed. Op Rimpeler wordt volop gebouwd en de ontwikkeling van een aantal inbreidingslocaties staat gepland. Maar om ook de komende jaren door te kunnen bouwen moeten wij binnenkort echt knopen doorhakken. Waar gaan we wat doen en tegen welke prijs? Kort en goed: groeien wij groot als Putten of groeien wij groen? Ook moeten wij ons, wellicht meer dan vroeger, laten leiden door de vraag. Ouderen hebben andere woonbehoeften dan jongeren. En natuurlijk is ook de betaalbaarheid van woningen een belangrijke factor."

Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Als wethouder voor ruimtelijke ordening krijgt u daar ongetwijfeld mee te maken.

,,Ik zit er al midden in. Er komt veel bij kijken. De intentie van de nieuwe wet spreekt mij aan. De wet versimpelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Denk daarbij aan de regels voor bouwen, wonen, natuur, milieu en water. Inwoners die wat willen zijn nu vaak nog op meerdere loketten aangewezen. Dat wordt straks anders. Bovendien geeft de nieuwe wet inwoners de mogelijkheid om zelf een initiatief te starten. Dat past prima binnen de visie die wij in Putten hebben op het terrein van (burger)participatie. Vooruitlopend op de invoering van de wet ga ik de komende jaren de wijken en de buurten in om te horen wat er allemaal speelt. Daar kijk ik echt naar uit. Want besturen doe je in mijn ogen niet alleen vanuit het gemeentehuis."

Wat wilt u tot de verkiezingen van 2022 voor elkaar krijgen?

,,Streven is om in deze periode echt een slag te slaan op het terrein van de woningbouw. Wij komen woningen tekort in Putten en dat tekort wil ik toch echt verminderen. Van groot belang is natuurlijk ook dat wij financieel gezond blijven. Wij zijn geen arme gemeente, maar de stijgende lasten maken wel dat wij de vinger aan de pols moeten houden. Een sluitende begroting is tegenwoordig ook voor Putten geen vanzelfsprekendheid. Tot slot wil ik in het kader van de invoering van de Omgevingswet een slag maken in het gesprek met de inwoners en de raad: wat voor dorp willen we in Putten zijn? Groeien we groot of groen? Of misschien wel groot én groen?"