• Donkersgoed Multimedia

Keten niet langer gedoogd

PUTTEN Keten worden niet langer gedoogd binnen de gemeente Putten. Door het college van burgemeester en wethouders is besloten handhavend te gaan optreden. Voor zover bekend zijn er nog vier keten actief die tot nu toe jaarlijks een gedoogbeschikking hebben aangevraagd.

Wijnand Kooijmans

Tot nu toe konden keten gebruikmaken van een sinds april 2009 geldend keetbeleid. Hierin werd het gedogen van een keet voor een beperkte tijd, tot 1 januari 2020, mogelijk gemaakt. Doel van het ketenbeleid was de keten de gelegenheid geven zich geleidelijk aan op te heffen. Bij de start waren er twintig keten actief.

Tegen het gedogen werd bij de start nog een procedure aangespannen bij de rechtbank door de Koninklijke Horeca Nederland. Geoordeeld werd toen dat de horeca een omzetdaling door het gedogen niet voldoende hard heeft kunnen maken. Een belangrijke rol daarin speelde de uitspraak van een uitbater van een jeugdcafé. Die gaf aan geen omzetverlies te lijden door de komst van keten.

WET Keten zijn in strijd met de wet ruimtelijke ordening en veelal ook met de drank- en horecawet. Gedogen kan, zo geeft het college aan, alleen gelden voor een bepaalde termijn, die het liefst zo kort mogelijk is. Gedogen kan tot de situatie legaal is. Gedogen wordt landelijk alleen aanvaardbaar geacht als het gaat om een tijdelijke situatie.

In het integraal handhavingsbeleid van de gemeente Putten is opgenomen dat alleen wordt gedoogd in het geval van bijzondere omstandigheden en wanneer er geen middelen zijn om te kunnen optreden. Het optreden tegen illegale keten, hokken en schuren is wel degelijk mogelijk.

DUIDELIJK Aangevoerd wordt dat altijd duidelijk is aangegeven dat het gedogen tot uiterlijk 1 januari 2020 zou plaatsvinden. Dat is ook steeds opgenomen in de gedoogbeschikkingen die zijn verstuurd naar de keeteigenaren.

Keten zijn in strijd met het bestemmingsplan en daarnaast met de drank- en horecawet wanneer moet worden betaald voor het verstrekken van alcoholhoudende drank. Wanneer keetbezoekers moeten betalen voor drankjes is een vergunning nodig. Indien dat niet het geval is, kan handhavend worden opgetreden.

Door het feit dat er nog vier keten actief zijn beseft het college dat er bij de bezoekers de behoefte bestaat aan een plek om samen te komen. De overgang van gedogen naar handhaven, kan bij hen weerstand oproepen.