• Lex van Lieshout ANP

Meevallers zorgen voor lager begrotingstekort in Putten

PUTTEN Financiële meevallers zorgen er voor dat het dreigende tekort op de begroting 2019 voor de gemeente lager uitvalt dan aanvankelijk leek.

Wijnand Kooijmans

Waar eerst rekening werd gehouden met een tekort van ruim één miljoen euro is het te verwachten te kort nu nog 631.000 euro. Onder meer zijn er kapitaallasten vrijgevallen hetgeen 70.000 euro voordeel oplevert voor de gemeente. De lagere energiekosten voor de openbare verlichting leverden 60.000 euro voordeel op, de peuteropvang zorgt voor 80.000 euro aan lagere uitgaven dan begroot. De grootste winst zit hem echter in bedragen beneden de 50.000 euro.

De gemeente heeft namelijk ook met flinke financiële tegenvallers te maken gekregen. Zo kostte de bestrijding van de eikenprocessierups de gemeente 95.000 euro extra. Het groenonderhoud vergde 74.000 euro extra terwijl aan de voorziening wethouders pensioenen een nadeel ontstond van 436.000 euro.

De rapportage waarin de cijfers zijn opgenomen wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad.