• Donkersgoed Multimedia

Nieuw raadslid, zorgen over afschaffen vergoeding ziektekosten

PUTTEN Evert van Rijn is tijdens de raadsvergadering in Putten beëdigd als raadslid. Hij neemt voor de SGP de plaats in van Ewoud 't Jong die vorige maand werd benoemd tot wethouder. Van Rijn was al actief als commissielid.

Wijnand Kooijmans

Tijdens de vergadering had Jan van den Brink (SGP) kritiek op het late moment dat de raad van Putten is gevraagd in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV). Hij vindt dat de afstand tussen burger en gemeente niet groter moet worden gemaakt dan strikt noodzakelijk. Maar ook dat de raad de financiële controle moet houden over de kosten van gemeenschappelijke regelingen.

ASBEST Zijn bezwaren richten zich vooral tegen de financiële reserve die door de wijziging van de regeling de ODNV mag opbouwen. Het gaat onder meer om 80.000 euro voor de sanering van asbest. Bij de noodzaak daarvan zet hij vraagtekens. Bovendien vindt de fractievoorzitter van de SGP dat een dergelijke wijziging gelijktijdig door alle raden moet worden behandeld. Nu staat Putten voor het blok omdat de vereiste meerderheid van tweederde deel van de deelnemende raden al is verkregen.

Dat laatste heeft er mee te maken dat het verzoek intern binnen het gemeentelijk apparaat is blijven steken. Volgens wethouder 't Jong is het echter wel goed dat de raad van Putten zich alsnog over de wijziging uitspreekt. Burgemeester Henk Lambooij stelt dat gelijke behandeling van voorstellen niet altijd mogelijk is omdat de frequentie waarmee wordt vergaderd in andere gemeenten soms hoger ligt. Uiteindelijk wordt door iedereen ingestemd met de wijziging die de omgevingsdienst meer zelfstandigheid verschaft.

VERZEKERING Door Henk Koornneef (Gemeentebelangen) werden tijdens de raad aanvullende vragen gesteld over de bijzondere bijstand voor medische kosten. Daarop bestaat geen recht meer.  In de plaats daarvan wordt inwoners met een minimuminkomen geadviseerd een aanvullende verzekering te nemen.  Reden voor het afschaffen van de vergoeding is dat inwoners zonder een aanvullende verzekering een lagere premie betaalden dan inwoners met zo'n verzekering.

Voor Koornneef is het echter de vraag of iedereen een aanvullende verzekering kan afsluiten omdat bij verzekeringen hiervoor geen acceptatieplicht bestaat. Bovendien ontbreekt het binnen de gemeente Putten aan de mogelijkheid een collectieve aanvullende verzekering af te sluiten.  Bovendien vindt hij dat de gemiddelde extra kosten van 415 euro voor een aanvullende verzekering hoog zijn voor mensen met een minimum inkomen, zeker wanneer het om chronisch zieken  gaat.

BEGROTING Volgens wethouder 't Jong wordt de gemeenteraad binnenkort het resultaat toegezonden van een onderzoek dan door de gemeente is uitgevoerd naar de effecten van het afschaffen van vergoedingen. Dit nog voor de behandeling van de begroting. Koornneef blijft van mening dat vooral chronisch zieken hard worden getroffen door de bezuinigingsmaatregelen waarmee de meerderheid van de raad heeft ingestemd.