• Wijnand Kooijmans

Puttens bedrijfspand mag niet worden uitgebreid

PUTTEN De eigenaar van het bedrijfspand Hoge Eng West 19-21 mag zijn pand niet uitbreiden. Het college van burgemeester en wethouders zegt dat daarmee de maximaal toegestane hoeveelheid bebouwing wordt overschreden en dat wordt onwenselijk gevonden.

Wijnand Kooijmans

Van het perceel mag maximaal 70 procent worden bebouwd. Instemmen met het verzoek maakt dat daarmee 85 procent wordt bebouwd. Dat vindt het college een ongewenste aantasting van het bebouwingsbeeld en de opzet van het geldende bestemmingsplan. De bedrijfsbebouwing op dit bedrijventerrein staat veelal centraal op het perceel, met rondom ruimte voor eventuele verkeersbewegingen, parkeren en buitenopslag.

BEELD Doordat de percelen individueel zijn uitgegeven, is, in de ogen van het college, een divers beeld ontstaan van grootschalige en kleinschalige bebouwing. Juist met het oog op het dichtslibben van individuele bedrijfspercelen is het maximum bebouwingspercentage van 70 procent opgenomen.

Daarnaast speelt mee dat bij honorering van het verzoek om uitbreiding het bedrijfspand alleen nog maar vanaf de voorzijde rechtstreeks toegankelijk is voor hulpverleningsvoertuigen. Uit een oogpunt van brandveiligheid vindt het college het gewenst dat een bedrijfscomplex tenminste aan twee zijden vanaf de openbare weg bereikbaar is.

AFSTAND Ook komt de bebouwing dan binnen de gewenste afstand tot de andere percelen te liggen hetgeen ook ongewenst wordt gevonden. Door het bedrijf, bestaande uit een showroom, werkplaats en kantoorruimte, kan wel worden voldaan de parkeernormen van de gemeente. De andere argumenten spelen echter een doorslaggevende rol als het gaat om het afwijzen van het verzoek.