• Henk Hutten

Raad neemt afscheid van wethouder Gerbert Priem

PUTTEN De Puttense gemeenteraad heeft afscheid genomen van wethouder Gerbert Priem. Het officiële afscheid is aanstaande dinsdag van 16.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis.

Wijnand Kooijmans

Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) roemde Priem als de man die zonder politieke ervaring het aandurfde de politieke arena binnen te stappen voor een periode die menig zweetdruppel heeft gekost. Hij omschreef Priem als een man met een groot hart voor de samenleving die zich met veel passie en toewijding heeft ingezet voor die Puttense samenleving. Met vooral een grote betrokkenheid bij de jeugd.

JEUGDHULP Een wethouder met een zware portefeuille zoals jeugdhulp, maar ook de bedrijvenstrip Henslare, de energietransitie en sport. Afscheid nemen doet, zo gaf Van den Heuvel aan, pijn. Zeker als het gaat om een eerlijk, betrokken en hard werkende bestuurder. Herman Luitjes (Wij Putten) gaf aan dat Priem de gemeente niet met lege handen achterlaat. Hij wees in dit verband op de zeven hectare bedrijvenstrip die er aan zit te komen, maar ook de twintig en misschien wel dertig hectare aan zonnevelden en wat windmolens langs de A28. Daarmee voldoet Putten aan de energieopgave tot 2030. Ook noemde hij de invoering van blauwe diesel.

HARTELIJK Annemarie van de Brug (CDA) omschreef Priem als een betrokken en ambitieuze wethouder die veel wilde bereiken. En buiten de politiek hartelijk was in de omgang. Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) was van mening dat Priem wellicht wethouder had kunnen blijven als de portefeuilles waren herverdeeld. Hij wees erop Priem nooit op een leugen te hebben kunnen betrappen. Ook sprak hij waardering uit voor het feit dat Priem de belangen van de inwoners van Putten heeft laten prevaleren boven de eigen belangen door zijn afscheid aan te kondigen.

ONWERKELIJK Priem zelf gaf aan een onwerkelijk gevoel te hebben voor het laatst in de raad aanwezig te zijn. Tot nu toe is zijn agenda nog steeds goed gevuld geweest en hij is bezig geweest de dossiers zo goed mogelijk over te dragen. Er is veel bereikt, maar er moet ook nog veel worden bereikt. Hij wees vooral op de discussies rond het groot onderhoud aan de sportvelden. ,,Daarin moet je wel bijna het uithoudingsvermogen hebben van een marathonloper."

Hij dankte vooral Lubbert van den Heuvel voor de steun die hij als wethouder van hem heeft mogen ontvangen. Maar ook de ambtenaren die hem terzijde hebben gestaan.