• Santa3/Pixabay

Raadsfracties hebben moeite met kosten voor skatebaan Putten

PUTTEN Met uitzondering van Wij Putten hebben de fracties in de Puttense gemeenteraad moeite met het plan voor een opknapbeurt van de skatebaan. Tijdens de commissievergadering werd duidelijk dat de weerstand hem vooral zit in de kosten van 174.000 euro.

Wijnand Kooijmans

Het betreft het burgerinitiatief dat al in 2018 is ingediend door Lars van Spriel en Gavin Meijer. Aanleiding was dat de huidige skatebaan verouderd is en daardoor jongeren uit Putten moeten uitwijken naar banen in onder meer Harderwijk, Zeewolde en Apeldoorn. Ze hadden berekend dat de kosten maximaal zo'n negentigduizend euro zouden bedragen.

ASFALT Dat de kosten flink hoger uitvallen komt vooral door de vervanging van het asfalt. Het asfalt dat er ligt is grotendeels van de basketbalvelden die er destijds lagen. Voor skaters is dat te traag.  Beide initiatiefnemers liggen op dit moment, volgens wethouder Roelof Koekkoek met elkaar in de clinch. De één had graag aanwezig geweest in de commissie om tekst en uitleg te geven maar moest vanwege werkzaamheden verstek laten gaan.

Wim van de Koot (CDA) vindt het een flinke aanslag op de gemeentelijke spaarrekening. Wel is hij blij dat in het plan ook is opgenomen dat de oversteek in de Vaan Geenstraat veiliger wordt gemaakt. Robin Hoogendijk (Gemeentebelang) vindt het vreemd dat het initiatief destijds is ondertekend door 16 personen in de leeftijd tussen de 40 en 60 jaar. ,,Voor wie leggen we de baan nu aan?", zo is zijn vraag. ,,Als iemand van 60 met een plan komt voor een bobsleebaan spreken we van een midlife crisis."

DRAAGVLAK Hij is bang dat het draagvlak is verdwenen en wil weten of dat er eigenlijk nog wel is. Ook had hij liever gezien dat de wethouder zich in andere plaatsen had verdiept in de kosten van de banen daar. De kosten vindt Hoogendijk te hoog gezien de recente verhoging van de onroerendzaakbelasting, de toeristenbelasting en de kortingen op de zorg.

Arap-John Tigchelaar (Wij Putten) vindt de hogere kosten verklaarbaar door de noodzaak het asfalt te vervangen. Dat is in het verleden bij het bespreken van het burgerinitiatief niet aan de orde geweest. ,,Als je de de kosten voor de vervanging van het asfalt er uithaalt kom je dicht bij het destijds geraamde bedrag van 90.000 euro."

ONDERHOUD Jan van den Brink (SGP) had de kosten liever opgenomen gezien in de begroting. En vreest dat er bovenop het nu gevraagde bedrag van 174.000 euro nog onderhoudskosten komen. Dat is, zo zegt wethouder Koekkoek niet zo. Deze kosten zijn al wel meegenomen al kunnen ze iets hoger of lager uitvallen in de praktijk.

Het college van burgemeester en wethouders ziet af van het plaatsen van een schuilplaats. De vrees bestaat dat hier ook andere jongeren gebruik van gaan maken en het dan een hangplek wordt. Jan van de Brink (ChristenUnie) is geschrokken van de kosten. Hij erkent wel dat er voor de doelgroep op andere plekken in Putten weinig mogelijkheden zijn zich te vermaken.

HALF PIPE Wethouder Koekkoek zegt dat in het speeltuinbeleidsplan alleen de vervanging van de half pipe is opgenomen. Deze zou ook zijn vervangen zonder burgerinitiatief. De jeugdwerken die regelmatig de skatebaan bezoekt heeft aangegeven dat er nog steeds volop draagvlak is voor de plannen. Ten opzichte van de datum van het indienen van het burgerinitiatief zijn er alleen ook andere jongen actief.

Binnen welke termijn het plan kan worden uitgevoerd kan Koekkoek nog niet met zekerheid aangeven. Dat heeft onder meer te maken met de levertijd. Het is bovendien afhankelijk van de instemming van de raad. De voorkeur van de commissieleden gaat er uit naar alles eerst nog eens te bespreken binnen de eigen fractie voor een besluit wordt genomen.