• Jasper Ruhe

Ruzie rond onderhoud Puttense sportverenigingen duurt voort

PUTTEN Alle pleidooien van SDC(P) en Rood Wit '58 ten spijt willen de drie coalitiepartijen geen subsidie beschikbaar stellen voor groot onderhoud aan hun velden. Wel is er bereidheid om te zien of de regeling voor de open clubsubsidie kan worden gewijzigd, zodat grotere verenigingen hieruit een hoger geldbedrag kunnen verwerven.

Wijnand Kooijmans

De coalitiepartijen verschillen daarmee lijnrecht van mening met het CDA en Gemeentebelangen. Zij vinden dat groot onderhoud aan buitensportaccommodaties een kerntaak is van de gemeente. Dit mag volgens hen niet worden gevraagd van vrijwilligersorganisatie. Bovendien ontbreekt het daar aan de benodigde kennis.

SPORTHAL Alle partijen staan wel achter een business case als het gaat om de bouw van een nieuwe sporthal. In tegenstelling tot het college van burgemeester en wethouders wordt wel aangegeven dat de gemeente zelf hierin het voortouw moet nemen. Uitgangspunt zou moeten zijn het op termijn verdwijnen van sporthal Putter Eng, omdat dit gebouw inmiddels gedateerd raakt. Woningbouw op deze locatie wordt gezien als invulling.

Partijen vinden het collegestandpunt dat er geen extra ruimte bij hoeft te komen, omdat het gebruik door de scholen dat niet noodzakelijk maakt, te kort door de bocht. Zij vinden dat ook verenigingen moeten worden gefaciliteerd, omdat bij veel van de clubs nu een gebrek aan beschikbare zaalruimte bestaat. Henk Koornneef (Gemeentebelangen) vindt dat ook moet worden gekeken naar mogelijkheden de sporthallen overdag dan beter bezet te krijgen.

INSPREKERS Er waren de nodige insprekers. Erik Pansier van de Stichting Buitensport Putten zegt, dat bij de start van deze organisatie duidelijk was aangegeven dat bestuursleden hierin alleen zitting wilden nemen wanneer er subsidie tegenover zou staan. De gemeente is op dat punt de toegemaakte afspraken niet nagekomen. Ondanks eventuele bijdragen uit de open clubsubsidie is er te weinig geld voor groot onderhoud.

Wedstrijden moeten nu al door scheidsrechters worden afgelast vanwege gaten in de velden. In totaal is er zo'n 45.000 euro nodig voor groot onderhoud. ,,Dit probleem moet worden opgelost", zo gaf Pansier aan. Hiermien Schoonbeek van Rood Wit zegt dat de vereniging destijds met grote tegenzin heeft ingestemd met de verkoop van een veld, omdat hier subsidie van de gemeente tegenover zou staan. ,,Deze afspraak heeft de gemeente eenzijdig verbroken."

CONTRIBUTIE De contributie is al regelmatig flink verhoogd en verdere verhoging brengt het risico mee dat leden weglopen. Haar vereniging is niet te vergelijken met SDC(P). Op dit moment kan de vereniging niet voldoen aan de eisen van een verantwoord onderhoud van de velden. Het weegt voor de vereniging zwaar dat de gemeente afspraken niet is nagekomen.

Albert de Bruin, voorzitter van SDC(P) zegt, dat als het gaat om sportbeleid, het college niets wil en niets doet. In het rapport van Sinarchis is duidelijk aangegeven dat groot onderhoud geen zaak is van een vrijwilligersorganisatie. Aan gewoon onderhoud wordt al 33.000 uur besteed. Zijn vereniging wordt geconfronteerd met een daling van 55 procent aan subsidie. De binnensportaccommodaties worden wel onderhouden door de gemeente, omdat het dan gaat om gemeentelijke gebouwen.

SCHEEF De open clubsubsidie zorgt voor scheve verhoudingen, zo vindt De Bruin. Er zijn verenigingen die zevenhonderd procent meer aan subsidie ontvangen. Alleen SDC(P) en Rood Wit zijn er qua subsidie op achteruit gegaan. ,,Wij staan met de rug tegen de muur", aldus De Bruin. ,,Wij vragen alleen wat we echt nodig hebben."

Wim Evers, penningmeester van de beheersstichting sportaccommodatie SDC(P) zegt dat alle betrokkenheid bij de gemeente is verdwenen als het gaat om de sportvelden. Er wordt veel geld besteed aan dure rapporten door de gemeente, maar geld voor groot onderhoud ontbreekt. Voor de verenigingen is het een structureel probleem dat zij deze kosten niet kunnen opbrengen. Hij verwacht dat er binnenkort een oproep komt van de rechtbank waar gemeente en sportclubs tegenover elkaar staan als het gaat om het niet nakomen van afspraken.

Harm Beenslag, voorzitter van de Puttense Sport Federatie zegt dat capaciteitsproblemen de voortgang van de binnensport stagneren. Groot onderhoud ziet de federatie als een zaak van de gemeente. René Ouwekerk van de stichting binnensport Putten onderschrijft de noodzaak van onderzoek naar meer ruimte voor binnensport, maar vindt dat het college dat niet kan overlaten aan de verenigingen zelf.

MOTIE Dat coalitie en oppositie duidelijk recht tegenover elkaar staan is al enige jaren duidelijk. CDA en Gemeentebelang kondigden aan in ieder geval met een motie te komen het groot onderhoud ook in 2020 voor rekening van de gemeente te laten komen. Hier voelen de coalitiepartijen weinig tot niets voor. Groot onderhoud door de gemeente ziet Jan van den Brink (SGP) als een gepasseerd station.

Wilma van Voorst (Wij Putten) geeft aan dat de open clubsubsidie wel een betere onderbouwing vraagt. Het kan, zo vindt ze, niet zo zijn dat verenigingen hun leden geen contributie meer vragen omdat er voldoende geld binnen komt via de open clubsubsidie. Een van de belangrijkste knelpunten is dat kleine verenigingen dezelfde subsidie kunnen binnenhalen als grote verenigingen, terwijl ze met veel minder kosten te maken hebben.