• Zonnepanelen leveren een bijdrage aan de duurzaamheid.

    Arap-John Tigchelaar

Te weinig tijd om burger te betrekken bij energietransitie

PUTTEN De tijd waarbinnen Putten moet aangeven hoe de gemeente denkt in de toekomst de energiedoelstellingen te halen is te kort om de burgers hierbij voldoende te betrekken.

Wijnand Kooijmans

Terwijl het draagvlak van die burgers juist uitermate belangrijk is omdat zij - en ondernemers - de gevolgen van de besluiten het meest ervaren. Voor de Puttense gemeenteraad reden unaniem achter een amendement te staan van Jan van den Brink (SGP). Dat maakt dat de tijdsplanning alleen voor kennisgeving wordt aangenomen.

De regionale energiestrategie moet in concept voor 1 juni van dit jaar bij het Rijk worden ingeleverd. De eerste aanzet daartoe wordt naar verwachting in maart aan de Puttense raadscommissie economie, bestuur en ruimtelijke zaken voorgelegd.

AANZET Wat Herman Luitjes (Wij Putten) betreft kan deze eerste aanzet bestaan uit het al eerder door de raad genomen besluit. Het gaat dan om de aanleg van twintig hectare zonnevelden en het onderzoek naar de mogelijkheden acht windmolens te plaatsen langs rijksweg A28. Met dat besluit behoort Putten tot de top van de gemeenten als het gaat om het al op dit moment hebben van plannen de energiedoelen tot 2030 te halen. Luitjes wil niet verhullen dat de gemeente in de jaren daarna tot 2050 nog een flinke opgave rest.

Inspraak van de bevolking staat bij alle partijen hoog in het vaandel. De tijd die in de startnota regionale energiestrategie is opgenomen wordt door iedereen te kort genoemd. Luitjes nam zelfs in dit opzicht het woord 'krankzinnig' in de mond.

Ellis van Dam (Gemeentebelangen) vindt dat het ontbreken van voldoende tijd om de burgers erbij te betrekken zo zwaarwegend is dat haar partij tegen de startnotitie stemt. ,,Wij willen burgers niet op deze wijze met de besluiten confronteren. Deze mogen hen niet door de strot worden geduwd."

BIOMASSA Luitjes maakte duidelijk dat wat hem betreft biomassa en biogas geen onderdeel hoeven uit te maken van de regionale energietransitie. Het opwekken van biomassa zorgt op dit moment voor meer uitstoot van CO2 terwijl de gemeente voor de taak staat 49 procent op de uitstoot te bezuinigen. Tegen het winnen van biogas op eigen terrein heeft Luitjes geen bezwaren. ,,Maar wij willen niet het mestputje van de regio worden als het aangaat om de aanvoer van mest om te vergisten."

De raad wil ook het laatste woord houden als het gaat om het al dan niet goedkeuren van plannen. Wethouder Gerbert Priem belooft dat nieuwe plannen altijd terugkomen op de tafel van de gemeenteraad. Maar wanneer wordt ingestemd met de regionale energietransitie betekent dit wel dat daarop niet achteraf kan worden teruggekomen.

Omdat de meeste gemeenten op de Noord-Veluwe al hebben ingestemd met de startnotitie kan Priem in de stuurgroep alleen het signaal afgeven dat de raad de korte termijn voor inspraak van de bevolking unaniem hekelt.