• Het omstreden hekwerk.

    Wijnand Kooijmans

'Poort sierhekwerk doet afbreuk aan open en landelijk omgevingsbeeld'

PUTTEN De vergunning voor een sierhekwerk in een poort in een omheining op de hoek van de Nijkerkerstraat en de Broekermolenweg in Putten wordt geweigerd.

Wijnand Kooijmans

In mei 2017 is een vergunning afgegeven voor het plaatsen van de omheining. Bij een controle van een toezichthouder van de gemeente bleek dat van de vergunning is afgeweken door een sierhekwerk als poort in de omheining te plaatsen. Hiervoor is achteraf vergunning aangevraagd door de eigenaar van het perceel.

Op grond van het bestemmingsplan mag de omheining maximaal anderhalve meter bedragen. Het sierhekwerk heeft een hoogte van ongeveer 2,30 meter en is daarmee in strijd met de regels. Ook de omheining overschrijdt de maximale hoogte. Het college van burgemeester en wethouders ziet echter geen reden hiertegen op te treden. De omheining staat in een weide welke een halve meter lager ligt dan de Nijkerkerstraat.

Anders ligt het, zo geeft het college aan, wat betreft het sierhekwerk. Dat is hoger dan de omheining en dat is een afwijking die als niet wenselijk wordt ervaren. De commissie ruimtelijke kwaliteit heeft een negatief advies over het sierhekwerk uitgebracht. Men vindt dat het hek niet voldoet aan de redelijke eisen van welzijn. De omheining met poort doorbreekt het open en landelijke omgevingsbeeld.

Dat maakt dat het college de aangevraagde vergunning geweigerd. Op dit moment wordt nog geen besluit genomen over handhavend optreden tegen het illegaal geplaatste hekwerk.