• import

Positieve oppositie Putten

PUTTEN Gemeentebelangen en CDA zijn teleurgesteld dat ze zijn gepasseerd bij de totstandkoming van het nieuwe coalitieakkoord. Maar zijn bereid zich constructief op te stellen als het gaat om voorstellen welke passen binnen hun verkiezingsprogramma's.

Wijnand Kooijmans

Formateur Herman Luitjes (Wij Putten) benadrukte nog eens dat het geen dichtgetimmerd akkoord is. Maar, zo gaf hij aan, er moet wel worden getimmerd. Doelend op de bouw van 1.500 woningen waarop wordt ingezet. Reinie Verschoor (CDA) vraagt zich af of het nagestreefde aantal van honderd woningen per jaar wel voldoende is. Het zijn er twintig meer dan tot nu toe gepland

De huizenmarkt in Putten is overspannen, zo gaf Rienie Verschoor (CDA) tijdens de behandeling van het coalitieakkoord door de gemeenteraad. Jongeren trekken, zo zegt Verschoor, weg waardoor vergrijzing ontstaat. ,,Dat is niet goed voor de economie en de samenleving. Twintig woningen extra per jaar lijkt mij dan een beetje weinig. Voor mij is het de vraag of we daar de woningnood mee tegen gaan." Blij is ze wel dat wordt gekeken naar de noodzaak van een derde sporthal, gezien de signalen die ze uit de sportwereld ontvangt.

Robin Hoogendijk (GB) is teleurgesteld dat zijn partij is gepasseerd omdat als enige partij een zetel winst werd behaald. Hij kondigde aan over vier jaar wel het verschil te maken. Zijn grootste zorg is dat er veel ambities zijn opgenomen in het akkoord. ,,Sommige staan er al in vanaf 2010. Worden ze nu de komende vier jaar wel gerealiseerd."

KRITIEK De kritiek van Hoogendijk richt zich vooral op Wij Putten. Volgens hem is het maar goed dat de droom van deze partij samen te kunnen regeren met alleen de ChristenUnie niet is uitgekomen. Wij Putten zou dan twee wethouders hebben geleverd tegenover de ChristenUnie één. Volgens hem is er te veel achterkamertjespolitiek gevoerd tijdens de formatie. Hetgeen ten stelligste wordt ontkend door Luitjes.

Verschoor vindt dat over vier jaar zeker met een informateur moet worden gewerkt. Dat geeft, volgens haar, de politiek draagvlak. ,,Dat krijg je niet als je de gesprekken in achterkamertjes houdt en dan tegen partijen zegt 'we gaan toch op de oude voet verder.' We moeten de inwoners betrekken bij wat we doen."

Inwoners lopen tegen veel regels op. Terwijl, zo vindt ze, regels dienstbaar moeten zijn aan de samenleving. Volgens haar moet worden gekeken of de regels rond handhavend optreden tegen permanente bewoning van vakantiewoningen niet te stringent worden toegepast. Ze is van mening dat ieder geval afzonderlijk moet worden bekeken.

Verschoor vindt dat het belangrijk dat bedrijvigheid behouden blijft voor Putten. Ze ontvang nu signalen dat Puttense ondernemers verkassen naar Zeewolde. Ook maakte ze duidelijk dat zorggeld voor het CDA alleen aan zorg mag worden besteed. En niet, zoals in het verleden, bijvoorbeeld aan de verbouwing van Stroud.

De coalitiepartijen zijn, zoals mag worden verwacht, positief over het bereikte akkoord. Met als uitgangspunt werken aan de toekomst van Putten. Waarbij, volgens Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) het niet ontbreekt aan daadkracht.