• Woningbouw in het gebied Rimpeler moet maken dat de druk op de woningmarkt afneemt.

    Wijnand Kooijmans

Problemen huisvesting op de korrel

PUTTEN Het Puttense college van burgemeester en wethouders heeft vier locaties waar tijdelijke huisvesting kan plaatsvinden van statushouders en personen in nood. De leden van de commissie Samenleving wordt op korte termijn hierover een oordeel gevraagd.

Wijnand Kooijmans

 

De druk op de sociale woningmarkt in Putten is groot. Op de minst populaire woning moet een woningzoekende al vijf jaar wachten. Met de Woningstichting Putten is de afspraak gemaakt dat dertig procent van de woningbouw bestaat uit sociale huurwoningen. Deze woningen moeten huisvesting bieden aan reguliere woningzoekenden maar ook aan statushouders, personen in nood, arbeidsmigranten en jonge starters op de woningmarkt.

 

STATUSHOUDERS Op dit moment heeft Putten nog de plicht dertig statushouders te huisvesten. Gezocht wordt naar alternatieve huisvesting waarbij ook personen in nood kunnen worden betrokken. Ook wordt overlegd met de gemeente Harderwijk statushouders daar te huisvesten. Een groot deel van de personen in nood is zichtbaar geworden doordat de gemeente actief is als het gaat om permanente bewoning van recreatiewoningen. Het gaat naar schatting om 1.400 personen die nog op een recreatieterrein wonen. Tegen driehonderd personen wordt een procedure gevoerd waardoor ze definitief op straat komen te staan.

 

HUISVESTING Het college verwacht dat een deel van die mensen op zoek gaat naar huisvesting in Putten zelf. Het gaat dan om vijftig tot honderd woningen die hiervoor nodig zijn. Wanneer hen op korte termijn geen alternatieve huisvesting wordt geboden neemt, zo vreest het college, de sociale problematiek hierdoor toenemen. Het college wil er daarnaast voor waken dat jongeren gezien de lange wachttijd uitwijken naar andere plaatsen. Aangenomen wordt dat 1- of 2-persoonswoningen voor hen een oplossing kunnen bieden.

 

UITGANGSPUNTEN Het college heeft voor de commissie vier uitgangspunten opgesteld. Zo wordt ten aanzien van statushouders gesteld dat deze bij voorkeur zo dicht mogelijk bij voorzieningen in de kern moeten worden gehuisvest in verband met integratie en begeleiding. Personen in nood zijn minder afhankelijk van een locatie. Huisvesten van arbeidsmigranten moet passen in de omgeving. Ook jongeren zijn minder afhankelijk van de locatie waar ze een woning kunnen vinden.

 

LOCATIES Mogelijkheden voor tijdelijke opvang worden gezien aan de Wallenbergstraat, in het gebouw Matchpoint, aan de Enghuusweg en op recreatieterreinen welke vallen buiten de recreatiecluster. De locatie aan de Enghuusweg is niet in het bezit van de gemeente waar de eerste twee locaties dat wel zijn.

De mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting worden dinsdag 23 mei besproken met de commissie. De aanvang van de vergadering is om 19.30 uur in het gemeentehuis.