• Waterschap Vallei en Veluwe

Provincie: 'Zwem niet in water bij strand Nulde Noord'

PUTTEN De provincie Gelderland ontraadt het zwemmen in het water bij strand Nulde Noord (gemeente Putten). Bij metingen zijn te hoge concentraties van mogelijk ziekteverwekkende bacteriën, de E-coli-bacterie, aangetroffen.

Het zwemmen in dit water kan maag- of darmklachten veroorzaken. Komende week worden nieuwe metingen gedaan. Als daaruit blijkt dat de waterkwaliteit goed is, zal de provincie het negatief zwemadvies weer intrekken.

Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op: www.zwemwater.nl.

Mensen die een klacht of vraag over het zwemwater hebben, kunnen op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bellen met het Provincieloket, tel. (026) 359 99 99. Mailen kan naar: provincieloket@gelderland.nl.