• Holocaust Namenmonument
  • Holocaust Namenmonument

Putten adopteert honderd namen in Holocaustmonument

PUTTEN De gemeente Putten adopteert honderd namen in het nationaal Holocaust Namen Monument dat dit jaar wordt onthuld in Amsterdam. Hiermee is een bedrag gemoeid van vijfduizend euro.

Wijnand Kooijmans

Het initiatief is genomen door Okko van Dijk (CDA). Hij diende hiertoe, met de steun van ChristenUnie, Wij Putten en Gemeentebelang een motie in. Deze kreeg, ondanks aanvankelijk enige aarzeling bij de SGP-fractie de unanieme steun van de gemeenteraad.

Op het monument komen de namen van 102.000 joden en 220 Sinti en Roma te staan die in concentratiekampen om het leven zijn gekomen. Volgens Van Dijk als een blijvende herinnering aan de verschrikkingen van de Holocaust en tevens een waarschuwing tegen de gevolgen van rassenhaat, discriminatie en oorlogsgeweld. Tot nu toe ontbrak een monument met alle namen. Op elke baksteen van het monument komt de eerste voornaam, de achternaam, geboortedatum en leeftijd bij overlijden van elk slachtoffer te staan.

BELANGRIJK Wanneer er één plaats is in Nederland, waar men weet hoe belangrijk het is om slachtoffer bij naam te herdenken dan is dit, zo gaf Van Dijk aan, Putten wel. Wanneer rabbijn Lody van de Kamp in Putten komt, brengt hij eerst een bezoek aan de Vrouw van Putten en het herdenkingshof. Volgens Van Dijk voelt de rabbijn een losverbondenheid met de inwoners van Putten. Naar de mening van de CDA-er moet dat ook omgekeerd zijn.

Van Dijk wees erop dat er veel parallellen te trekken zijn tussen het lot van de Joden en het lot van de meegevoerde Puttense mannen. Zonder reden en onschuldig met razzia's afgevoerd naar de kampen, hun dood tegemoet.

SOLIDARITEIT Het Rijk heeft 2,3 miljoen geschonken voor het monument dat is ontworpen door Daniel Libeskind. Families, verenigingen en gemeenten wordt de gelegenheid geboden bij te dragen door een steentje voor vijftig euro te adopteren. Voor Van Dijk is het eigenlijk een uitgemaakte zaak dat Putten uit solidariteit, zowel een morele als financiële bijdrage moet leveren. Dit om de onderlinge verbondenheid te onderstrepen en te versterken.

Hij wees ook op het monument Sara bij kasteel De Vanenburg in Putten, geplaatst ter nagedachtenis aan de 200 joden die enkele maanden in het werkkamp daar verbleven en daarna naar Kamp Westerbork zijn afgevoerd en vandaar naar de vernietigingskampen zijn gebracht.

PUTTENSE MIDDELEN Gerrit van Lagen (SGP) noemde het monument een goed initiatief, maar had wel de vraag of hieraan Puttense middelen moeten worden besteed. „Moeten wij als Putten bijspringen bij ieder monument dat wordt geplaatst. Wanneer moeten wij dit wel en wanneer niet doen." Volgens hem zijn er geen joden uit Putten omgekomen. Hij gaf dan ook aan dat zijn fractie niet om de motie stond te springen en dat eigenlijk in het monument geen Puttens gemeenschapsgeld mag worden gestoken.

STEUN Van Lagen gaf aan dat het gaat om ieders verantwoording en dat om deze reden de SGP privé in namen wil bijdragen. Na een oproep van Lubbert van den Heuvel dat het toch wel een mooi gebaar zou zijn wanneer dit besluit unaniem wordt genomen, besloot Van Lagen toch de motie te steunen.