• Wethouder Nico Gerritsen wil hoge uitkoopsommen in de toekomst voorkomen.

    gemeente putten

Putten halveert geuroverlast

PUTTEN De geuroverlast in de toekomstige woonwijk Putten-Zuid wordt, indien de gemeenteraad hiermee instemt, op korte termijn al gehalveerd. Dat is, zo zegt wethouder Nico Gerritsen, ook nodig om te voorkomen dat in de toekomst forse bedragen moeten worden neergeteld om bedrijven uit te kopen.

Wijnand Kooijmans

De woonwijk Putten-Zuid moet rond 2040 zes- tot achthonderd woningen plek gaan bieden. Volgens Henk Koornneef (VVD) is het zaak al tussen 2020 en 2022 met de voorbereidingen te beginnen omdat dan de woningbouw in het gebied Rimpeler ten einde loopt. Hij vraagt zich af waarom bedrijven in Putten-Zuid toch nu nog de kans wordt geboden de komende 2,5 jaar uit te breiden. Volgens hem gaat het dan om kapitaalvernietiging waarvoor in de toekomst of de agrariër of de koper van een woning opdraait.

NORM De geuroverlast wordt uitgedrukt in OU per kubieke meter. In het gebied is de overlast veelal 14 OU. Wanneer de raad meegaat wordt dit op korte termijn teruggebracht tot 7 OU en, zodra het een woonwijk wordt, naar 3 OU zoals gangbaar is. Geke Hop (Wij Putten) vraagt zich af waarom niet direct de norm van 3 OU wordt gehanteerd. Bij de grens van zeven gaan zes bedrijven op slot, wordt de grens drie dan geldt dit voor één bedrijf extra. Mede omdat bewoners van straten in de omgeving, zoals de Nijkerkerstraat en de Kraakweg nu al overlast ondervinden. Het extra te treffen bedrijf bevindt zich aan de Koekamperweg.

BEDRIJVIGHEID Voor Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) geldt dat moet worden getracht zo veel mogelijk agrarische bedrijvigheid in stand te houden. Om deze reden kiest hij nu voor de norm van zeven OU. Jan van Meerveld (CDA) is bevreesd dat er twee typen woonwijken worden gecreëerd wanneer voor Putten-Zuid voor zeven OU wordt gekozen.

Maar volgens wethouder Nico Gerritsen is hiervan geen sprake omdat de grens naar drie gaat zodra wordt gebouwd. Van Meerveld wil eventueel ook het bedrijf Van Deuveren uitkopen dat momenteel tegen de grenzen van uitbreiding aanloopt. De procedure daarvoor ligt stil, zo erkent Gerritsen. Al vraagt hij zich af of de familie wil verkopen.

WOONWIJK Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) vindt dat keuzes moeten worden gemaakt en kiest voor de aanleg van een woonwijk "Maar dan wel alleen voor de eigen inwoners." Jan van den Brink (SGP vindt dat de agrariërs strak de burger recht in de ogen moet kunnen kijken. Hij heeft berekend dat op grond van de huidige geurnormen in een gebied van zes hectare al rond de tweehonderd woningen kunnen worden gebouwd. Hij waarschuwt voor te gemakkelijk saneren. Hij kiest nu voor de norm van zeven omdat het nog tientallen jaren duurt voor bijvoorbeeld aan de Beitelweg wordt gebouwd.

UITKOOP Wethouder Gerritsen vindt dat door de norm zeven OU duidelijk wordt welke bedrijven straks uitgekocht moeten worden. Alle bedrijven, indien al wenselijk, uitkopen is onbetaalbaar. Ook geeft hij aan dat nertsen fokken in 2024 wellicht verleden tijd is. Maar de betrokken agrariërs wel het recht hebben daarvoor in de plaats varkens of bijvoorbeeld kalveren te gaan fokken en daarmee de geuroverlast overeind blijft. "Putten Zuid is een moeilijk te ontwikkelen gebied", aldus de wethouder. Het laatste woord is nu aan de raad.