• Wijnand Kooijmans
  • Wijnand Kooijmans

Putten heeft Klaas Frisohof

PUTTEN De locatie Da Costa in Putten is vervangen door het plan Klaas Frisohof. De straatnaam werd donderdagmiddag onthuld door de weduwe van de in 2007 overleden Puttenaar en wethouder Roelof Koekoek van de gemeente Putten. Aansluitend legde wethouder Nico Gerritsen de 'eerste' steen voor het gezondheidscentrum De Costa dat aan de Klaas Frisohof wordt gebouwd in combinatie met onder meer huur- en koopwoningen.

Wijnand Kooijmans

Klaas Friso was een begrip in Putten, zo gaf Evert de Graaf, voorzitter van de inmiddels opgeheven Klaas Friso Stichting. Friso was een Puttenaar, ondanks dat zijn wieg stond in Eibergen. Had het huis enkele meters naar links gestaan dan was hij zelfs een Duitser geweest. Door het beroep van zijn vader verhuisde Klaas in 1937 mee naar Putten waar hij de Gereformeerde school, de latere Da Costaschool bezocht. Op 13-jarige leeftijd maakte Friso de razzia in Putten mee hetgeen, zo zegt De Graaf, een onuitwisbare indruk op hem heeft gemaakt.

BOEK Na de middelbare school ging Friso direct werken bij de gemeente Putten waar hij als ambtenaar opklom tot de functie van chef Algemene Zaken. Na een dienstverband van 40 jaar nam hij in 1989 afscheid. Tijdens een groots afscheidsfeest werd hem een boek aangeboden met eigen bijdragen van de ambtenaren. Op de omslag stond al een straatnamenbord met de naam van Friso. Het boek was enkele uren voor de onthulling van de straatnaam nog opgeduikeld door De Graaf.

Friso was amateurhistoricus, musicus (organist en dirigent) en auteur. Van zijn hand verschenen meerdere boeken, onder meer over de razzia maar ook een historische zwerftocht door het landschap van Putten. Hij werd benoemd tot ereburger van Putten en onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

STICHTING In 2009 werd voor het eerst het idee geboren een straatnaam te vernoemen naar Friso. Hierbij speelde vooral de dit jaar overleden pastoor Albert Rubrech een belangrijke rol. Toenmalig burgemeester Jan van Putten ging echter niet mee met het idee. Daarop werd de Klaas Friso stichting opgericht. Vier jaar lang werden hieruit de kosten betaald van een onderscheiding voor een persoon, vereniging of koor dat zich op cultuurhistorisch gebied had ingezet voor Putten. Getracht werd nog de stichting later onder te brengen bij de gemeente maar dat bleek niet mogelijk.

De locatie Klaas Frisohof kwam in 1999 in beeld als nieuwbouwlocatie maar toenmalig wethouder Evert de Graaf slaagde er niet in het plan van de grond te krijgen, onder meer door problemen met de grondverwerving. Daarna ging het vlotter en kwam er een plan voor de bouw van 64 tot 68 appartementen dat in 2008 door de beginnende crisis niet haalbaar bleek. Dat leidde tot een rijpingsproces dat uiteindelijk heeft geleid tot het huidige plan.

TIENTALLEN HUURDERS Directeur Marieta Peek van de Woningstichting Putten is vooral blij met de bouw van zes sociale huurwoningen gezien de lange wachtlijst en het jaren moeten wachten op de toewijzing van een woning. Voor de woningen hebben zich dan ook tientallen huurders gemeld.

Fotobijschriften:

1) Wethouder Roelof Koekoek onthult met de weduwe van Klaas Friso het straatnaambord.

2) Wethouder Nico Gerritsen metselt de eerste steen voor het gezondheidscentrum Da Costa waar directeur Stefan van Dijk van projectontwikkelaar Bemog en directeur Marieta Peek van de Woningstichting Putten toekijken.