• Wijnand Kooijmans

Putten herstelt 'foutje van 90.000 euro

PUTTEN Door een foutje van de gemeente Putten is de buitenbak van het Hippisch Verband Putten (HVP) niet in 2017 is vervangen. De fout wordt alsnog op korte termijn hersteld. De Puttense gemeenteraad gaat unaniem akkoord met het voorstek hiervoor 90.000 euro uit te trekken.

Wijnand Kooijmans

De vervanging van de buitenbak was opgenomen in het sportaccommodatieplan. Maar zonder daarvoor financiële middelen beschikbaar te stellen. Mede omdat de gemeente wil kijken of van sportpark Putter Eng een open sportpark kan worden gemaakt. De accommodatie van het hippisch verband moet daarvoor mogelijk worden verplaatst. Los hiervan had de buitenbak echter gewoon vervangen moeten worden maar per ongeluk was dat in het onderhoudsplan van de gemeente doorgeschoven naar 2019.

Ook werd gesproken over twee buitenbakken waarvoor bedragen van 75.000 en 15.000 euro in het onderhoudsplan stonden. In de praktijk gaat het echter om één buitenbak. Bestuurslid Aart Zoet van HPV gaf eerder in de commissie Samenleving nog eens hoe in welke slechte staat de buitenbak verkeert. Over de vervanging waren goede afspraken gemaakt met toenmalig wethouder Ard Kleijer. Groot was de verbazing dan ook dat het onderhoud ineens pas in 2019 op het programma bleek te staan.

LIPPEN Het water staat het hippisch verband, zo zegt Zoet, inmiddels bijna tot aan de lippen. De buitenbak verkeert in een bijzonder slechte staat en regelmatig heeft men wateroverlast. Negen van de tien keer is de buitenbak niet te gebruiken. Zakt het water al weg, dan blijft een laag slib achter waardoor de kans op val- en glijpartijen groot is. Het verband heeft veiligheid van de deelnemers hoog in het vaandel staan en deze kan men momenteel de deelnemers niet bieden.

De slechte kwaliteit van de buitenbak maakt ook dat wedstrijden moesten worden geannuleerd omdat niet aan de eisen van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond kan worden voldoen. Dat betekent verlies aan inkomsten maar ook ontbreekt hierdoor een stukje reclame als het gaat om het laten zien wat een schitterende accommodatie de vereniging verder heeft. Voor buitenwedstrijden mag echter niet worden uitgeweken naar binnen.

BIJDRAGE Wethouder Gerbert Priem gaf aan de accommodatie zelf te hebben bezocht. Hij is hiervan onder de indruk gekomen, ook wat betreft de plaatsing van zonnepanelen. Hij prijst de bijdrage welke door het hippisch verband aan de Puttense gemeenschap wordt gegeven.

Het verband is in verband met de mogelijke verhuizing wel verzocht een installatie aan te brengen welke verplaatsbaar is. De kosten van een dergelijke verplaatsing zijn bij zowel de gemeente als het hippisch verband nog niet bekend. Gekozen is voor een eb- en vloedsysteem dat een lange levensduur heeft maar ook gemakkelijk is te verplaatsen.

ONDERZOEK Overigens kan het onderzoek naar een mogelijke verplaatsing nog wel enige jaren op zich laten wachten. Naast het open sportpark wordt hierbij ook gekeken naar mogelijkheden voor woningbouw in deze omgeving.