• De voormalige huishoudschool staat al jaren leeg en is nu in beeld als mogelijk pand voor flexwoningen.

    Wijnand Kooijmans

Putten kan profiteren van mogelijke flexwoningen in Nunspeet

PUTTEN De voormalige huishoudschool aan de F.A. Molijnlaan en het pand waarin garage Vierhout aan de Bergakkerweg was gevestigd zijn voorbeelden van leegstaande panden die mogelijk beschikbaar kunnen worden gesteld als flexwoningen.

Wijnand Kooijmans

Dat gaf wethouder Jaap Groothuis te kennen in de raadscommissie Ruimte en Wonen. De leden hiervan stemden in met een krediet van vijfduizend euro voor onderzoek om 'spoedzoekers' van tijdelijke woonruimte te voorzien. Het onderzoek wordt uitgevoerd in NEO-verband (Nunspeet, Elburg en Putten) en kost in totaliteit dertigduizend euro. De drie gemeenten nemen ieder vijfduizend euro voor rekening, de provincie Gelderland betaalt de resterende vijftienduizend euro. Putten neemt de plaats van Oldebroek in.

HANDHAVING De vraag naar kleine, flexibele en tijdelijke huisvestingsvormen neemt toe door onder meer de huisvesting van arbeidsmigranten, de uitstroom van onder meer psychiatrische patiënten uit instellingen en de toegenomen handhaving van illegale bewoning van vakantiewoningen. Het onderzoek moet per gemeente tenminste één project opleveren dat levensvatbaar is.

Pauzewoningen, waar mensen eveneens tijdelijk kunnen wonen, worden niet bij het project betrokken. Naar aanleiding van een vraag van Klaas van Harten (ChristenUnie) gaf de wethouder aan ook blij te zijn dat de provincie zich niet met de pauzewoningen bemoeit. Volgens hem gaat het ook om twee aparte trajecten.

CONTINGENTEN Of flexwoningen boven op het aan de gemeente Nunspeet toegewezen woningbouwcontingent durft Groothuis niet toe te zeggen. Maar hij is blij met de provincie om tafel te zitten en niet altijd nee te hoeven zeggen tegen een provinciaal initiatief.

Op een vraag van Corrie Jansen (Gemeentebelang) gaf Groothuis aan dat de woningcorporatie Omnia niet betrokken is bij het onderzoek. Ook het project vitale vakantieparken wordt niet meegenomen. Volgens Groothuis is het omvormen van niet te exploiteren vakantieparken naar een woonvorm een geheel ander traject.