Putten komt met nieuw beleid rond speeltuinen

PUTTEN Putten gaat tot 2018 twaalf speelplaatsen voor kinderen volledig herinrichten. Daarnaast wordt de kwaliteit van zeven plekken verbeterd door onder meer de plaatsen van extra speeltoestellen. Hier staat tegenover dat vijf speelplaatsen worden opgeheven.

Wijnand Kooijmans

Binnen de gemeente zijn in totaal 62 speeltuinen aanwezig. Een aantal liggen dicht bij elkaar waardoor wordt gekeken of samenvoeging tot de mogelijkheden behoort. Door het college van burgemeester en wethouders is nieuw beleid ontwikkeld dat dient als leidraad waar en hoeveel speeltuinen er dienen te zijn om kinderen een plek te geven waar zij lekker kunnen spelen.

Het oude plan dateerde uit 2004 en was flink verouderd. Onder meer liggen er nog speelplaatsen in wijken waar nauwelijks nog gezinnen met kinderen wonen. Dat maakt niet alleen dat deze plekken weinig zinvol meer zijn maar ook dat vandalisme hier op de loer ligt. In het nieuwe beleid is ook opgenomen welke speeltoestellen in welke speelplaats moeten worden geplaatst.

Bij de opstelling van het plan heeft het college zich laten adviseren door het bureau Speelplan, een onafhankelijk ontwerp-, advies- en inspectiebureau voor speelruimte. Zij hebben aangegeven welke speeltuinen kunnen worden opgeheven, behouden moeten blijven en soms op moeten worden gewaardeerd. Met het aanpassen van de speeltuinen is tot 2018 een bedragen gemoeid van 395.000 euro. Burgers worden bij de veranderingen betrokken. Waar mogelijk worden de aanpassingen gelijk gedaan met de renovatie van het groen in de wijk. Hiermee wordt de overlast beperkt.

In de periode tussen 2019 en 2024 moeten nog eens drie nieuwe speeltuinen worden aangelegd, dertien worden opgewaardeerd en één volledig heringericht. De kosten die hiermee zijn gemoeid zijn nog niet bekend.