• Foto: Jan Pit/BDU

Putten koopt migrantenpark

PUTTEN De camping aan de Kolthoornseweg 12 wordt door de gemeente Putten gekocht op het moment dat het bestemmingsplan is gewijzigd dat de opvang van buitenlandse arbeidskrachten mogelijk maakt. Hiervoor worden 34 tijdelijke chalets geplaatst waarin maximaal 150 personen mogen worden ondergebracht.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Nico Gerritsen wil het aankoopbedrag niet openbaar maken. Het gaat, volgens hem, om een bedrag dat binnen de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders ligt. Zonder kritiek komt het bestemmingsplan niet door de raad, zo werd duidelijk tijdens de raadscommissie Ruimte. Jan van Meerveld (CDA) vindt het vreemd dat de in

2014 opgestarte pilot huisvesting arbeidsmigranten pas wordt geëvalueerd na de vaststelling van het bestemmingsplan. Hij vindt het van essentieel belang eerst te weten of dit voor herhaling vatbaar is gezien kritiek die door omwonenden is geuit. Het CDA vindt dat Putten al te veel buitenlandse arbeidskrachten opvangt omdat het er meer zijn dan in Putten werken. Ook de

termijn van acht jaar dat de camping voor dit doel mag worden gebruikt bevreemdt de CDA-fractie.

Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) vindt dat nauwlettend op de naleving van de regels moet worden gelet. Mede gezien de geluiden die hij heeft opgevangen over incidenten die op het park hebben plaatsgevonden. Ook wil hij strikte afspraken over het nakomen van de overeenkomst. De SGP vindt een termijn van drie jaar extra voor alleen de bedrijfswoning wel erg veel.

Wethouder Nico Gerritsen wilde de commissie geen toezegging doen dat geen tweede pilot voor huisvesting van arbeidsmigranten wordt gedaan in Putten. ,,Maar dan alleen wanneer we de negatieve ervaringen die we hebben opgedaan tijdens deze eerste pilot kunnen oplossen", zo gaf hij aan. De extra drie jaar vindt de wethouder wel begrijpelijk omdat het gaat om een woning op

een mooi plekje. Ook wil de gemeente het park volledig leeg zien opgeleverd. Het park moet na de acht jaar volledig aan de natuur kunnen worden teruggegeven. Indien anderen dat arbeidsmigranten op het park komen te wonen worden die er onmiddellijk vanaf gegooid, zo zegde de wethouder toe. Dat kan omdat het park dan eigendom is van de gemeente.