• Donkersgoed Multimedia

'Putten niet in fout met taxibedrijf op camping'

PUTTEN Een gezin uit Putten heeft geen toestemming van de gemeente om in een recreatiewoning op camping De Konijnenburg te wonen. Ook het uitoefenen van een taxibedrijf vanuit deze locatie is niet met toestemming van het college van burgemeester en wethouders. Dat zegt het college in een brief aan de raadsleden.

Wijnand Kooijmans

Gereageerd wordt op een artikel in De Telegraaf. Hierin heeft voorzitter Floor Drost van de coöperatie De Konijnenburg veel kritiek op de handelwijze van de gemeente. Hij geeft aan dat het hem steekt dat de gemeente meerdere bewoners heeft gedwongen te vertrekken vanaf de camping omdat ze daar permanent woonden. Hij beweert in het betreffende artikel dat de gemeente vervolgens toestemming heeft gegeven aan een eigenaar van een taxibedrijf hier te gaan wonen zonder dat hem dwangsommen zijn opgelegd. En bovendien een startsubsidie van de gemeente heeft ontvangen.

Ook de beweringen in het artikel van de eigenaar van het taxibedrijf dat hij op de camping woont met toestemming van de gemeente worden betwist door de gemeente. Wel mocht hij, zo zegt hij college, het postadres van de gemeente gebruiken. Maar dat is niet ongebruikelijk.

RECREATIEWONING Het gezin is, zo geeft het college aan, in september 2014 in een recreatiewoning komen wonen en heeft zich ook laten inschrijven. Van april 2015 tot oktober 2016 heeft het gezin in een andere recreatiewoning gewoond. Daarna heeft het gezin tijdelijke woonruimte gevonden op een regulair adres. Tijdens deze periode is door een gezinslid een aanvraag gedaan voor een startsubsidie voor het eigen bedrijf.

Door het college wordt gehecht de privacy van de betrokkenen te bewaren. Mede omdat het gezin na het vertrek uit de reguliere woning in beeld kwam bij diverse zorginstanties. Sindsdien zijn zorginstanties en het gezin samen intensief op zoek naar huisvesting. Na het vertrek uit de woning is het gemeentelijk adres als postadres van het gezin gehanteerd.

PROCEDURE Het verlenen van een briefadres is, zo voert het college aan, een gangbare procedure. Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Het gebruik is altijd tijdelijk. In principe voor drie maanden. Om de zorg aan het gezin veilig te stellen is in dit geval de periode van drie maanden nog eens met eenzelfde termijn verlengd.

De aanvraag om een startsubsidie voor het bedrijf is door een externe deskundige beoordeeld. Zijn positieve advies op grond van het besluit bijstandsverleningen zelfstandigen is daarna door de gemeente overgenomen.

BRIEFADRES Het adres van het gemeentehuis is alleen als briefadres voor het gezin bedoeld. De Kamer van Koophandel heeft daarna ook het bedrijf op dit adres ingeschreven omdat ze niet op de hoogte waren dat het om een briefadres ging. De Kamer is inmiddels verzocht om deze onjuistheid te herstellen.

Het verlenen van een gemeentelijk briefadres betekent niet dat betrokkene toestemming heeft van de gemeente om in een recreatiewoning te verblijven. Tijdens de gehele procedure om het taxibedrijf op te starten woonde betrokkene overigens nog in een reguliere woning.

AANSCHRIJVING De gemeente geeft aan handhavend te gaan optreden tegen de permanente woning van de recreatiewoning. Wel wordt hieraan een redelijke termijn verbonden om aan een oplossing te werken. Daarnaast probeert het college, samen met de maatschappelijke partners, bewoners de weg te wijzen naar legale woonruimte. Het college geeft door de brief een signaal af niet verkeerd te hebben gehandeld in de gehele kwestie.