• archief

Putten ondertekent 'dassenakkoord'

PUTTEN Bij het aanwijzen van nieuwe locaties voor woningbouw in Putten moet er rekening mee worden gehouden dat er wel een dassenburcht in de omgeving aanwezig is. Voor de bescherming van de das in het gebied Rimpeler is nu als eerste een overeenkomst gesloten tussen de Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten, de gemeente Putten en de provincie Gelderland.

Wijnand Kooijmans

De ondertekening vond plaats in de Oude Deel door voorzitter Aart van Dusschoten van de stichting en wethouder Nico Gerritsen van de gemeente Putten.  Volgens wethouder Gerritsen was de gemeente wel bekend met de aanwezigheid van een dassenburcht in het gebied Rimpeler maar was deze al enige jaren niet bewoond. Mogelijk heeft de warme zomer er voor gezorgd dat de dassen de oude burcht weer hebben betrokken in hun zoektocht naar voedsel.

ONDERZOEK Dat heeft geleid tot onderzoek naar de aanwezigheid van de das waaraan de stichting op verzoek van het Puttense college van burgemeester en wethouders actief en constructief heeft bijgedragen. Uitkomst was dat er in een houtwal een bij burcht is die door één das met enige regelmaat wordt bezocht.

Het onderzoek zelf is uitgevoerd door ecologisch bureau Blom Ecologie. Alle drie betrokken partijen hebben met de inhoud, conclusies en aanbevelingen ingestemd. De bestaande houtwallen in Rimpeler zijn bijna allemaal ingepast. Hierdoor wordt de bij burcht niet aangetast. In het rapport wordt het advies gegeven om de migratieroute voor de das in stand te houden en waar mogelijk te versterken, bijvoorbeeld door de aanleg van een dassentunnel.

BEOORDELING Bij de voorbereidingen en de bouwwerkzaamheden moet daarom voorzichtig worden gehandeld. De afspraak is dat de beoordeling en het in standhouden van de migratieroutes wordt uitgevoerd door de Stichting Natuur- en Milieubescherming Putten. Het college belooft in de nu gesloten overeenkomst de stichting stelselmatig en tijdig te informeren over de uitvoering van de werkzaamheden. De stichting kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

In de toekomst moet onder meer aan afrastering worden geplaatst om te voorkomen dat te veel mensen op de migratieroute komen. De das moet zich vrij door de wijk kunnen bewegen. Wethouder Gerritsen verwacht dat de nieuwe houtwal in maart volgend jaar kan worden aangeplant. Deze wordt voorzien van onder begroeiing zodat de das zich vrijelijk kan bewegen.

TERMIJN Gerritsen verwacht dat de houtwal binnen een termijn van drie jaar daarvoor gereed is. Zodra de eerste woningen gebouwd gaan worden wordt het eerste deel van de afrastering geplaatst, zo zegt Van Dusschoten. Bij iedere volgende versie wordt de afrastering dan uitgebreid. Een das zoekt het voedsel veelal binnen een maximum afstand van drie kilometer.

Wethouder Gerritsen vindt het een goede oplossing zoals deze nu is gekozen. In de afgelopen jaren is de gemeente inmiddels naast de das ook geconfronteerd met eisen welke worden gesteld aan het verblijf van vleermuizen en steenuilen.