• De kruising van de Voorthuizerstraat met de Bilderdijkstraat en Korte Kerkstraat wordt als onveilig ervaren.

    Wijnand Kooijmans

Putten pakt extra wegdelen aan

PUTTEN Inspraak van de burger is goed, maar de gemeenteraad moet uiteindelijk een besluit nemen. Dat geldt ook voor de uitbreiding van de reconstructie van de kruising van de Voorthuizerstraat met de Bilderdijkstraat en de Korte Kerkstraat.

Wijnand Kooijmans

De gemeenteraad stemde in met een krediet van vijftigduizend euro voor onderzoek naar de uitbreiding van de reconstructie. In 2014 is voor het eerst over de aanpassing van dit kruispunt gesproken. Inmiddels is er een enquête gehouden onder bewoners en belanghebbenden naar hun ervaringen met dit kruispunt. Zowel ten aanzien van de verkeerveiligheid als de mogelijkheid de weg over te steken.

Resultaat van de enquête is dat negentig procent van de ondervraagden de kruising onveilig vindt en zeventig procent zelf weleens een gevaarlijke situatie heeft gezien of meegemaakt. Uitkomst van de enquête is dat de duidelijke wens bestaat een veiliger kruising te realiseren die beter en veiliger is over te steken. Bij het verdere onderzoek bleek het wenselijk om ook twee aansluitende weggedeeltes aan te passen. In totaal gaat het om ongeveer 350 meter weg welke extra moet worden gereconstrueerd. Zodra het onderzoek is afgerond wil het college een bewonersavond houden.

 

VRIJBRIEF Door een wijzigingsvoorstel van Okko van Dijk (CDA) werd wel het maximumbedrag van vijftigduizend euro voor het onderzoek vastgesteld. Het college had een foutje gemaakt door dit bedrag niet in het besluit te noemen. Een vrijbrief geven aan het college meer geld te gebruiken ging de raadsleden te ver. Jan van den Brink (SGP) wil de reconstructie aangrijpen om maatregelen te treffen die doorgaand verkeer ontmoedigen door het centrum van Putten te rijden. De Engweg en de Harderwijkerstraat hebben, wat hem betreft, te maken met te veel doorgaand verkeer. Bevoorrading van de winkels in het centrum wil hij niet ontmoedigen. Drempels ziet hij niet als een oplossing, hij zoekt het meer in de richting van belijning en wegversmallingen.

Bert Klompenhouwer (VVD) wil de inspraak van de bevolking niet zien als een bindend referendum. ,,Het gaat mij veel te ver om de burger te laten aangeven hoe de reconstructie er uit moet gaan zien. Dan hebben wij als gemeenteraad niets meer te zeggen. We moeten de burger daarom duidelijk maken dat zij kunnen adviseren maar dat het de raad is die beslist."

 

ROTONDES Ook hij is wel voor beperkende maatregelen, vooral omdat veel geld is geïnvesteerd in de Van Geenstraat door onder meer de aanleg van drie rotondes in verband met het niet doorgaan van de aanleg van de rondweg. Arine van den Bor (ChristenUnie) wil dit soort maatregelen pas bespreken als er een integraal verkeersplan ligt. Mede omdat het college zo'n plan heeft toegezegd. Wethouder Roelof Koekkoek zegt dat bij de inspraak wel degelijk kaders worden aangegeven. Zoals bij de Garderenseweg waar het college vooraf heeft aangegeven dat aan de snelheid van vijftig kilometer niet kan worden getornd. Verkeer door de Van Geenstraat ziet hij als goede optie, in de bewegwijzering is deze weg al aangegeven als N303.