• Lex van Lieshout / ANP XTRA

Putten schaft enkele regels voor minima af

PUTTEN De gemeente Putten zet een streep door de bijzondere bijstand voor ziektekosten. Ook wordt de collectieve zorgverzekering voor minima afgeschaft.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om een aanscherping van de beleidsregels Participatiewet. Al eerder werd de maximale vergoeding voor sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten voor volwassenen teruggeschroefd van 350 naar 225 euro per jaar. De terugbetaaltermijn voor leenbijstand is verhoogd van 36 naar 60 maanden. Het college van burgemeester en wethouders ziet wel af van het invoeren van een eigen bijdrage voor bijzondere bijstand.

WETGEVER Volgens het college doet het afschaffen van bijzondere bijstand voor ziektekosten recht aan het standpunt van de wetgever. De participatiewet biedt, zo wordt aangegeven, de ruimte om bijzondere gevallen alsnog een uitzondering te maken.

Het afschaffen van de collectieve ziektekostenverzekering biedt, zo vindt het college, voor minima de ruimte voor maatwerk. Het betekent dat gebruikers zich alleen aanvullend kunnen laten verzekeren waar ze zelf kosten voor verwachten. De kosten van goedkope alternatieven verschillen, zo geeft het college aan, weinig van de collectieve verzekering, inclusief de korting van de gemeente.

HUISHOUDEN Door het afschaffen van de bijzondere bijstand voor ziektekosten bespaart de gemeente jaarlijks 15.000 euro. In gevallen waar bijzondere bijstand voor medische kosten van toepassing was, bedroeg de gemiddelde uitkering in 2018 ongeveer 415 euro per huishouden.

Het afschaffen van de collectieve zorgverzekering voor minima levert vanaf 2020 jaarlijks 50.000 euro op aan besparingen. Inwoners krijgen vanaf dat jaar geen gemeentelijke vergoeding meer van ongeveer 18.50 euro per maand. Het daadwerkelijk verlies voor minima hangt, zo geeft het college aan, af van de verzekering welke wordt gekozen.