• Ria Hoving

Putten streeft naar betere communicatie met burger

PUTTEN Medewerkers van de gemeente Putten moeten in de toekomst beter gaan communiceren met de burger. Hiervoor wordt de gemeenteraad een krediet gevraagd van 165.000 euro.

Wijnand Kooijmans

Door ambtenaren van de gemeente wordt gesproken met de inwoners via telefonisch contact, adviesgesprekken en aan de balies. Conclusie van het college van burgemeester en wethouders is dat de wil dit klantgericht te doen zondermeer aanwezig is. Maar de invulling is per medewerker verschillend en de beleving van de inwoners wisselend. Om tot een eenduidige benadering te komen is het streven om in brieven en mails van de gemeente van een duidelijke structuur te voorzien. Daarnaast wordt een helder- en dus ook begrijpelijk -taalgebruik gewenst gevonden. Verder moeten vragen van inwoners snel worden beantwoord en moet duidelijk worden gemaakt wat de gemeente wel en niet kan betekenen voor hen.

Burgemeester Henk Lambooij: ,,Iedere gemeentelijke medewerker is zelf ook inwoner en kan aangeven hoe hij, of zij graag willen worden behandeld. Als gemeente willen wij graag een stap verder gaan, zodat inwoners worden behandeld, zoals zij graag willen worden behandeld." Van de betere communicatie moeten uiteindelijk de inwoners de vruchten gaan plukken.