• Robin van Lonkhuijsen

Putten: 'Twee alleenstaande statushouders in een woning'

PUTTEN Woningstichting Putten gaat twee alleenstaande statushouders gezamenlijk onderbrengen in een woning. Daarnaast wordt getracht grote gezinnen te huisvesten. Indien er sprake is van gezinshereniging, dan wordt een alleenstaande statushouder alsnog gehuisvest in een eengezinswoning.

Wijnand Kooijmans

Met deze maatregelen wil de gemeente Putten voldoen aan de wettelijke taakstelling die het heeft ten aanzien van de huisvesting van statushouders. In 2015 is aan deze taakstelling voldaan door 42 personen te huisvesten Dit is mede gelukt doordat er gezinnen konden worden gehuisvest, waaronder een gezin van negen personen.

De eerste helft van dit jaar moeten 29 statushouders worden gehuisvest. Probleem is dat het vrijwel uitsluitend gaat om alleenstaanden. Die voelen er weinig voor een woning te delen met anderen maar kunnen daartoe wel worden gedwongen door de gemeente. Waar mogelijk wil de woningstichting, zodra een geschikte woning beschikbaar komt, toch de landelijke lijst raadplegen of op dat moment gezinnen bereid zijn naar Putten te verkassen. Ook wil men een woning aanbieden aan twee gezinnen die tijdelijk verblijven op de Heihaas. Die moeten eigenlijk verhuizen naar Texel maar hebben aangegeven liever in Putten te blijven.

Voor de langere termijn gaat Putten onderzoeken of leegstaande (overheids)gebouwen zijn in te zetten voor de huisvesting van statushouders. Ook wordt gekeken of statushouders kunnen worden ondergebracht in tijdelijke prefab woningen, woonunits en dergelijke. Hierbij wordt ook gekeken of voor het aanpassen van gebouwen of de bouw van tijdelijke woonruimte subsidie kan worden verkregen van de provincie Gelderland. Indien hierop door de gemeenteraad positief wordt beslist wordt tevens gekeken of statushouders bijvoorbeeld tijdelijk ondergebracht kunnen worden in vakantieparken. Hier komen plekken vrij door de aanpak van permanente bewoning.