• Zonnepanelen leveren een bijdrage aan de duurzaamheid.

    Arap-John Tigchelaar

Putten vraagt om plannen voor grootschalige opwekking energie

PUTTEN Door de gemeente Putten wordt een oproep gedaan projecten in te dienen voor de grootschalige opwekking van energie. Met tien projecten wordt daarna een proef gedaan. De gemeenteraad stemt in met deze aanpak.

Wijnand Kooijmans

Streven is wel landbouwgronden zo veel mogelijk te ontzien. Daarnaast wordt, zodra de tien projecten binnen zijn, de commissie economische zaken, bedrijfsvoering en openbare ruimte advies gevraagd over de plannen. Met deze beide toezeggingen werd bereikt dat ingediende amendementen door SGP en CDA konden worden ingetrokken.

Algemeen conclusie van de raad is dat het hard nodig is haast te maken met energieplannen. Henk Koornneef (Gemeentebelangen) wacht het liefst nog verdere plannen van het Rijk af. Daarnaast wil hij waken voor tien projecten die allemaal uitgaan van de aanleg van zonnevelden op landbouwgronden of in de natuur.

BESPAREN Ewoud 't Jong (SGP) geeft aan dat energie die niet wordt gebruikt, niet hoeft te worden opgewekt. Het terugbrengen van de snelheid op rijksweg A28 van 130 naar 100, een autoloze zondag en afschaffen van de koopzondag ziet hij als mogelijkheden voor besparing. Vooral wil hij het gebruik van hoogwaardige landbouwgronden voorkomen.

Herman Luitjes (Wij Putten) vindt dat de gemeente voor een enorme opgave staat. Zelfs wanneer alle daken worden vol gelegd en heel Putten wordt vol gezet en de rest van Putten wordt vol gezet met windmolens wordt de doelstelling niet gehaald. Daarom wil hij alle opties voor de opwekking van energie openhouden.

DRAAGVLAK Voor Wij Putten is draagvlak van belang, naast dat plannen betaalbaar moeten zijn voor de burger, er zekerheid van levering van energie is en dat de opwekking veilig is. Het moet gaan om plannen waarvoor men de handen van de samenleving op elkaar krijgt. Het vol leggen van alle daken levert maar tien procent van de gewenste besparingen op naast het streven dat de samenleving in totaliteit 38 procent bespaart op het huidige energieverbruik.

Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) zegt dat negen jaar geleden al binnen Putten is gesproken over grootschalige opwekking. ,,Wij hadden gisteren moeten beginnen, maar dat kan niet meer. Daarom moeten wij vandaag starten. Met een eerlijke verdeling van lasten en lusten." Duurzame landbouwgrond moet wat hem betreft als laatste worden gebruikt voor grootschalige opwekking van energie.

Ondernemers moeten wat Reinie van Schoor (CDA) betreft, de ruimte krijgen om met projecten te komen. Ze deelt de visie rond het gebruik van landbouwgronden.