• Wijnand Kooijmans

Putten wijzigt APV

PUTTEN Het aantal standplaatsen op het parkeerterrein bij de Nieuwe Kerk in Putten wordt teruggebracht van drie naar twee. Het Puttense college van burgemeester en wethouders wil hiermee voorkomen dat een 'kleine markt' ontstaat. Zodra de werkzaamheden aan het Fontanusplein starten, komen de hier aanwezige standplaatsen geheel te vervallen. In de nota 'beleid algemene plaatselijke verordening' heeft het college de mogelijkheid opgenomen een vergunning te weigeren wanneer op dezelfde dag sprake is van meerdere aanvragen. De volgorde van binnenkomst van de aanvragen is hierbij in principe leidend. Jaarlijks terugkerende evenementen krijgen in de regel voorrang.

Wijnand Kooijmans

Evenementen mogen in principe tot 24 uur plaatsvinden. In verband met de noodzakelijke nachtrust vindt het college dat na dit tijdstip geen overlast meer mag worden veroorzaakt. Het college vindt het acceptabel dat een activiteit hoorbaar is in een woning maar mag er niet toe leiden dat bewoners harder moeten gaan praten om elkaar te verstaan.

Dat is de reden dat een maximum van zeventig decibels wordt toegestaan. In het buitengebied hanteert het college als richtlijn een afstand van 250 meter waarbuiten het geluidsniveau niet meer mag bedragen dan zestig decibel tussen 07 en 24 uur.

Zes keer per jaar mag worden afgeweken van de norm waarbij een extra geluidsbelasting van maximaal vijftien decibel wordt toegestaan. Onder meer geldt dit ten aanzien van Koningsdag. Alle activiteiten op deze dag worden gezien als één evenement. Vier van de zes evenementen waarbij een hogere geluidsbelasting wordt toegezien mogen duren tot 24 uur. Voorwaarde is dat één van deze vier evenementen niet mag plaatsvinden op zaterdag. Tussen de evenementen moet ook een periode van minimaal drie weken liggen.

Wanneer na een activiteit nog rommel op straat ligt, moet de organisator van een evenement er voor zorgen dat het afval wordt opgeruimd. Wanneer op de plaats waar een activiteit plaatsvindt gemeentelijke eigendommen worden beschadigd, draait de organisator van het evenement op voor de schade.

Omdat burgers veel overlast ervaren van het optreden van straatmuzikanten, mogen deze alleen hun kunsten ten gehore brengen wanneer zij hiervoor ontheffing krijgen van de burgemeester. Dit geldt ook voor straatfotografen, tekenaars, filmoperateurs en gidsen. Een straatartiest mag ook maar maximaal dertig minuten op dezelfde plek staan. Ook zijn hiervoor specifieke plekken opgenomen waarbij alleen een uitzondering wordt gemaakt voor draaiorgelmuziek.