• Archief BDUmedia

Putten wil geen vrachtwagens door Steenenkamer

PUTTEN Putten wil samen met Ermelo invulling geven aan een beleid dat vrachtverkeer moet ontmoedigen door het gebied Steenenkamer naar de afslag Nulde van rijksweg A28 te rijden.

Wijnand Kooijmans

Dat blijkt uit een brief die het Puttense college van burgemeester en wethouders heeft gestuurd Aan hun collega's van de gemeente Ermelo. Aanleiding is een gesprek tussen de wethouders Roelof Koekkoek van Putten en Jan van Eijsden van Ermelo. Hierin zijn de verkeersplannen in het westelijk buitengebied van beide gemeenten aan elkaar toegelicht.

Aangegeven wordt dat het voor beide gemeenten een uitdaging is de juiste verkeersoplossingen te vinden die de bereikbaarheid voor lokale bewoners en bedrijven garandeert maar ook de leefbaarheid langs en de verkeersveiligheid op de ontsluitingswegen in stand houdt.

Op dit moment werkt Putten aan een plan voor de reconstructie van de route van en naar Ermelo via de Waterweg. Hierbij worden ook de mogelijke gevolgen voor de Vanenburgerallee bekeken. Eén van de uitgangspunten die de raad het college heeft meegegeven is het vrachtverkeer van en naar Ermelo via dit gebied te ontmoedigen.

Putten gaat zelf vrachtverkeer van en naar bedrijventerrein Keizerswoert stimuleren om de nieuwe route via Henslare te nemen. Voor het gehele gebied Steenenkamer geldt overigens dat de gemeente Putten hier sluipverkeer zo veel mogelijk wil weren.

Tijdens de gesprekken is gebleken dat de maatregelen die Ermelo heeft genomen in het westelijk buitengebied om sluipverkeer te weren goede resultaten lijken op te leveren. Op de Schaapsdijk zijn bijvoorbeeld venstertijden ingesteld waardoor verkeer tijdens de spitsuren geen gebruik kan maken van deze weg van en naar Ermelo.

Putten wil binnenkort een maatregelen nemen waardoor ook sluipverkeer via de Arlersteeg kan worden geweerd. Bij het verkeersbesluit dat hierover moet worden genomen wordt ook de tonnage betrokken van het landbouwverkeer dat van deze weg gebruik maakt.  Uit onderzoek van Rijkswaterstaat is gebleken dat de huidige constructie van het viaduct niet meer optimaal is.

Grote zorgen maakt Putten, zo blijkt uit de brief, nog wel over de plannen van Ermelo voor de reconstructie van de westflankroute in noordelijke richting over de Arendlaan en de Oude Nijkerkerweg. Maar vooral voor het opwaarderen van de maximumsnelheid van dertig naar vijftig kilometer op de Oude Telgterweg. Volgens het Puttense college bestaat hierdoor het gevaar dat de uitvoering van deze plannen zorgt voor extra (vracht)verkeer door het gebied Steenenkamer richting de aansluiting Nulde op rijksweg A28.Volgens Putten kan vooral het vrachtverkeer vanuit het bedrijventerrein Kerkdennen worden beperkt door een goede en gerichte communicatie. Onder meer gaat het dan om gesprekken met vervoerders. Putten wil daarom graag het standpunt weten van het Ermelose college ten aanzien van de maatregelen om doorgaand verkeer te weren. Mede om hierin, in een goede samenwerking, samen op te kunnen trekken.