• Henk Hutten

Putten wil in gesprek met ondernemers

PUTTEN De gemeente Putten werkt aan de ontwikkeling van een centrumvisie. Deze zal de komende jaren als leidraad gelden voor alles wat met het centrum te maken heeft. Voor de totstandkoming van deze centrumvisie is een detailhandelsstructuurvisie noodzakelijk. Om deze visie vorm te geven zal onder andere een panelgesprek met de acht tot twaalf centrumondernemers worden gehouden.

Dit zal een open discussie zijn over de te kiezen koers voor de detailhandelsstructuur. Vragen die aan bod komen zijn onder andere: Wat zijn de sterke aspecten van het winkelgebied van Putten? Waar dient met prioriteit in te worden geïnvesteerd? Het eerste panelgesprek vindt plaats op maandag 2 mei om 10:00 uur (tot maximaal 12:00 uur). De gemeente zoekt naar ondernemers die samen met een afvaardiging van het WCP-bestuur aan dit panelgesprek willen deelnemen. Het streven is om het panel samen te stellen met bedrijven uit de retail, horeca en op consumenten gerichte dienstverlening. Ondernemers die zich willen aanmelden kunnen dit uiterlijk dinsdag 19 april doen via bestuur@winkelcentrumputten.nl.