• Remko de Waal

Putten wil kleine windmolens toestaan

PUTTEN Plaatsing van kleine windmolens of windturbines op de daken van gebouwen wordt in de toekomst wellicht mogelijk. Aanleiding is een verzoek tot plaatsing van een aantal micro-windmolens op een nieuw bedrijfsgebouw op het bedrijventerrein Hoge Eng-Oost. Op grond van het huidige bestemmingsplan is dat niet mogelijk.

Wijnand Kooijmans

Reden voor het college van burgemeester en wethouders met een beleidsplan te komen waaraan verzoeken voor het plaatsen van kleine windmolens kunnen worden getoetst. Doel is ad-hoc beslissingen en wildgroei te voorkomen. Indien de gemeenteraad akkoord gaat kunnen aan de hand van het beleidsplan de noodzakelijke wijzigingen van het bestemmingsplan worden doorgevoerd. Het college heeft hierbij ook besloten na te gaan of plaatsing van kleine windmolens mogelijk is op bijvoorbeeld sportpark Putter Eng.

BEPERKT Ten aanzien van de plaatsing van grote windmolens heeft de gemeenteraad aangegeven hierin niet mee te willen gaan. Het gaat dan om molens van tachtig tot 120 meter hoog. Kleine windmolens steken maximaal vijf meter boven een bestaand gebouw uit. Aanvragen worden veelal door particulieren ingediend en dan gaat het veelal om één tot maximaal een beperkt aantal molens. Op het bedrijventerrein Keizerswoert is de plaatsing van deze micro-windmolens al wel mogelijk. Voor Hoge Eng-Oost geldt dat niet.

IMPACT Wethouder Nico Gerritsen: ,,Wij willen niet in discussies vervallen over mooi en lelijk. Maar niemand zal betwisten dat een windmolen, ook een kleine, een behoorlijke ruimtelijke en visuele impact heeft. Mede omdat het om bewegende objecten gaat maakt dat ze de aandacht trekken en opvallen. Ook kleine windmolens zijn vaak vanaf grote afstand te zien. Maar wij vinden dat een kleine windmolen meestal prima past op een bedrijventerrein."

Solitaire windmolens vindt het college niet wenselijk op het betreffende bedrijventerrein omdat dit dicht tegen de woonwijk Hoge Eind aanligt. Kleine windmolens op het dak zorgen, zo geeft het college aan, echter in algemeenheid voor minder horizonvervuiling.

TOEJUICHEN Om de plannen van de aanvrager niet op te houden is hem wel verzocht zijn aanvraag dusdanig te wijzigen dat de plaatsing van de micro-windmolens hieruit voorlopig wordt geschrapt. Zodra de notitie is vastgesteld kan hij voor dit onderdeel dan een nieuwe aanvraag indienen. Gerritsen: ,,Wij juichen initiatieven ten aanzien van duurzame en groene energie als college van harte toe. Daarom willen wij ook meewerken aan het plaatsen van kleine windmolens op bedrijventerreinen."