• Roos Koole

Putten wil langdurig werkzoekenden activeren

PUTTEN Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft het Marktbewerkingsplan vastgesteld. Dit plan beschrijft hoe de gemeente vorm wil geven aan re-integratie van werkzoekenden. De gemeente Putten voert de Participatiewet uit. Een van de kernbegrippen van deze wet is dat iedereen meedoet naar vermogen (participeren). Elke inwoner moet mee kunnen doen aan onze samenleving; zoveel mogelijk via een reguliere baan, waardoor geen uitkering nodig is. Is dit (tijdelijk) niet mogelijk, dan wordt nagegaan welke andere manieren van participeren mogelijk zijn. Dit kan zijn via een parttime baan, maar ook bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk of vormen van dagbesteding.

Om hier vorm aan te geven, heeft het college van burgemeester en wethouders het Marktbewerkingsplan vastgesteld. Uitgangspunten zijn onder meer dat werk voor uitkering gaat en dat de eigen verantwoordelijkheid van de werkzoekende voorop staat. De gemeente heeft een analyse uitgevoerd van de werkzoekenden die vallen onder de Participatiewet. Hierbij is opnieuw beoordeeld wat de mogelijkheden van de werkzoekenden zijn om te participeren. Ook is een inventarisatie gemaakt van werkgevers en vacatures om na te gaan waar kansen liggen voor werkzoekenden. Hiermee wil de gemeente bereiken dat zoveel mogelijk werkzoekenden kunnen participeren naar hun mogelijkheden.