• Als het gaat om het buitengebied wil Putten meer energie stoppen in samenwerking met de Food Valley

    Wijnand Kooijmans

Putten wil samenwerking regio Food Valley intensiveren

PUTTEN Putten wil de samenwerking met de regio Food Valley intensiveren. Het college van burgemeester en wethouders ziet geen heil in aansluiting bij de P-10-gemeenten.

Wijnand Kooijmans

Het college reageert daarmee op een motie 'Buitengebied verdient meer (politieke) aandacht' die in maart door de gemeenteraad werd aangenomen op voorstel van Jan van den Brink (SGP). Daarin werd het college opgedragen de mogelijkheid, consequenties en voordelen van aansluiting bij de P-10-gemeenten te onderzoeken.

GEMEENTEN Het college ziet als voordeel van een verdere samenwerking met de Food Valley dat de buitengebieden van deze gemeenten goed vergelijkbaar zijn met Putten. Er zijn veel intensieve veehouderijen met kalveren, kippen en varkens. In de regio is bovendien veel expertise aanwezig en zijn er goede en intensieve contacten met de provincie Gelderland en de rijksoverheid.

Putten doet al mee aan het Manifest van Salentein waarin verschillende landbouwprojecten zijn opgenomen, zoals de mogelijkheid van coaching voor agrariërs. Als voordeel wordt ook gezien dat het gaat om gemeenten die dichtbij zijn gelegen. Die hebben ook te maken met het zelfde provinciaal beleid als Putten en er is meer 'nabijheid' wat, zo zegt het college, inhoudelijk en praktisch goed werkt.

PROJECTEN De samenwerking met de regio Food Valley vergt de noodzakelijke capaciteit. Voor diverse projecten, zoals het Manifest van Salentein, zijn ook financiële middelen nodig. De voorkeur van het college gaat uit hierop in te zetten boven aansluiting bij de P-10-gemeenten.

Argument is dat, naar de mening van het college, de gemeenten die deelnemen aan de P-10 niet goed vergelijkbaar zijn met Putten. De gemeenten liggen in andere regio's, zoals Noord Nederland en Zeeland. Nadeel van deze afstand is dat dit concrete projecten op regioniveau belemmert. De samenwerking blijft daardoor, zo verwacht het college, meer op een abstracter, meer beleidsmatig niveau.

SPECIFIEK De P-10-gemeenten zijn, zo concludeert het college, niet specifiek gericht op landbouwthema's maar vooral op maatschappelijke opgaven om de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland in stand te houden. Er spelen deels andere problemen, zoals vergrijzing en krimp en een afname van voorzieningen. Om dit op te lossen wordt bijvoorbeeld de samenwerking gezocht met stedelijke gemeenten.