Putten zet bestemmingsplan Sprielderpark in de ijskast

PUTTEN De procedure om het bestemmingsplan voor camping Sprielderpark in Putten te wijzigen is stopgezet. Dat werd meegedeeld door wethouder Ard Kleijer tijdens een extra vergadering van de commissie bedrijfsvoering en economie van de gemeente Putten. De eigenaar stopt met het bedrijf en wil dat de huidige bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning en daarnaast twee extra woningen bouwen. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft aangegeven niet mee te willen werken aan plannen, zolang Putten geen vaststaand beleid heeft ten aanzien van de sanering van vakantieparken.

Wijnand Kooijmans

Overigens stelde Kleijer de vraag of er nog wel sprake is van een recreatiesector in Putten. Wellicht gaat het meer om huisjesmelkerij. Dit gezien het onderzoek dat aan licht bracht dat bij 1100 van de 1800 onderzochte vakantiewoningen er iets mis was. Het gaat, zo gaf de wethouder aan, niet om elfhonderd handhavingszaken. Alleen de eigenaren van de parken zijn aangeschreven de illegale permanente bewoning te beëindigen op kosten van het verlies van een dwangsom.

Uit de discussie werd duidelijk dat meerdere raadsleden sympathie kunnen opbrengen voor de bewoners van het Sprielderpark die door de sluiting hun onderkomen kwijtraken. Maar ook dat de gemeenteraad hierin geen rol kan spelen omdat dit een kwestie is tussen ondernemers en huurders.

Maar meerdere partijen laten wel in het midden of zij mee willen werken aan een wijziging van het bestemmingsplan. Robbert Hoogendijk (Gemeentebelangen) vindt niet dat het toestaan van permanente bewoning door de eigenaren van het Sprielderpark nu mag worden beloond. Bert Klompenhouwer (VVD) is eenzelfde mening toegedaan. Henri Luitjes (Wij Putten) is van mening dat de gemeente niet de sanering van vakantieparken moet faciliteren. Hij vindt dat de gang van zaken rond het Sprielderpark te veel op een deal lijkt tussen eigenaren en gemeente. Luitjes wilde zelfs het woord koehandel in de mond nemen.

Wethouder Kleijer ziet het echter als een compensatie voor de eigenaren die het park willen inruilen voor een deel agrarische en een deel natuurbestemming. Hij maakte duidelijk dat de gemeente de eigenaren die in overtreding zijn aanschrijft dat de permanente bewoning moet worden stopgezet. ,,Wij sturen niet aan op sanering van vakantieparken."

Bij aanvang van de vergadering sprak Paul van Selm in namens zijn ouders. Hij wees erop dat de dreigende dwangsommen, de broze gezondheid van zijn ouders en hun leeftijd (75 en 77 jaar) reden zijn te stoppen. ,,Het besluit te stoppen staat los van het al of niet meewerken van de gemeente aan de wijziging van het bestemmingsplan."

Ook meerdere bewoners van het park spraken in. Zij vinden dat zij de dupe worden van het beleid, zoals dat wordt gevoerd door de gemeente. ,,De gemeente werkt mee aan de beëindiging van één van de mooiste vakantieparken die Putten kent." Ook verwijten zij de eigenaren dat die lang niet in gesprek zijn gegaan met de bewoners. Ook vinden zij dat, wanneer de gemeente weigert mee te werken aan de wijziging van het bestemmingsplan, de eigenaren wil moeten overgaan tot verkoop van hun park. Paul van Selm gaf aan dat de bewoners het aanbod is gedaan dat zij het park mogen kopen.