• Wijnand Kooijmans

Puttenaar krijgt geen aanlijngebod voor hond

PUTTEN Een inwoner van Putten krijgt geen aanlijngebod van het college van burgemeester en wethouders. Hiermee was aanvankelijk wel gedreigd, maar na het indienen van een bezwaarschrift wordt er alsnog van afgezien.

Wijnand Kooijmans

Aanleiding is een incident dat zich in september vorig jaar voordeed in de bebouwde kom van Putten. De hond, een Hovawart, zou hierbij een andere hond in de lies hebben verwond. Na de dreiging van het college een aanlijngebod op te leggen ging de eigenaar van de hond in beroep. Voorzien van verklaringen van drie deskundigen en zestig anderen die verklaringen afgaven over het goede gedrag van de hond.

VERWONDING Volgens het college is onduidelijk of er werkelijk sprake is geweest van een bijtincident. De geconstateerde wond kan ook op andere wijze zijn ontstaan. Volgens de eigenaar van de hond is de verwonding ook niet ontstaan op de betreffende datum. Al heeft hij de rekening van de dierenarts voor de behandeling wel betaald.  Dit omdat hij in eerste instantie wel dacht dat zijn hond de verwonding had veroorzaakt.

ADVIES De politie geeft aan dat er geen sprake is van een gevaarlijke hond, die wordt omschreven als rustig, gedisciplineerd, vriendelijk en goed benaderbaar. Het college zegt dat het advies van de politie om toch een aanlijngebod op te leggen niet strookt met de bevindingen van de betreffende agenten.

Voor het college speelt ook mee dat de verwonding niet direct is geconstateerd, maar pas op een later moment. Dat maakt dat wordt afgezien van handelend optreden.