• Zeger Wijnands (links) in gesprek met een medestander.

    Wijnand Kooijmans

Puttenaar start landelijke vereniging tegen aanpak permanente bewoning

PUTTEN Zeger Wijnands mag 86 jaar zijn, met zijn betrokkenheid met de samenleving iets niets mis. Waarbij hij zich vooral het lot aantrekt van de mensen die dreigen uit hun vakantiewoning te worden gezet omdat ze daar permanent wonen. Terwijl het de overheid zelf is, die vanwege het gebrek aan woningen, in het verleden mensen hiervoor groen licht heeft gegeven.

Wijnand Kooijmans

Om mensen te verdedigen tegen de in zijn ogen overvallen van de overheid heeft Wijnands, samen met een aantal parkeigenaren en bewoners het initiatief genomen tot de oprichting van een vereniging. Doel is het zich gezamenlijk wapenen tegen de jacht op bewoners van recreatieparken. Opzet is dat de verenging uiteindelijk een landelijk karakter krijgt met regionale afdelingen. Binnen een week na de start van de website: www.stopjachtopbewonersrecreatiewoningen.nl hebben zich al ruim honderd mensen aangemeld.

HULP Directe noodgevallen wordt meteen hulp geboden. Zo krijgt een vrouw met drie kinderen ondersteuning. Ze wil in Putten blijven wonen, omdat daar haar kinderen op school gaan. Noodgedwongen heeft ze echter een vakantiehuisje betrokken in Garderen. Binnen twee tot vier maanden moet ze daar echter uit zijn, zo heeft de gemeente Barneveld haar onder dreiging van een dwangsom laten weten.

Wijnands heeft zelf een caravan op camping 't Hoekje in Putten. Hij heeft een woonverklaring gekregen van de gemeente Putten en loopt daarmee zelf geen gevaar uitgezet te worden. Desondanks heeft hij zelf een woning ontworpen die hij wil laten bouwen in Zuidwolde om daarmee de gemeente Putten de rug toe te keren.

VERKLARING De woonverklaring werd door de gemeente Putten afgegeven vanwege het structurele tekort aan reguliere woningen. Dat was weliswaar in 1999, maar het tekort aan woningen is in de jaren daarna alleen maar toegenomen. Met als gevolg dat mensen, gestimuleerd eerder door de overheid, hun toevlucht hebben gezocht op recreatieparken.

'Het recht op een dak boven het hoofd is één van de belangrijkste rechten van de mens maar ook een levensbehoefte', zo zegt Wijnands bevlogen terwijl een nieuw probleemgeval zich meldt via de telefoon. Hij vindt dat de overheid meer empathie moet tonen richting bewoners van vakantiewoningen als het gaat om het handhavend optreden.

CRIMINELEN De invallen met boa's onder politiebegeleiding op parken vindt hij maar helemaal niets. Bewoners worden daarbij behandeld als criminelen en krijgen een dwangsom van minimaal tienduizend euro aan de broek als ze niet vertrekken. ,,Hun enige vergrijp is dat ze dak boven het hoofd zoeken."

Wijnands noemt het onaanvaardbaar dat bewoners van parken zonder pardon op straat dreigen te worden gezet en daarmee tot wanhoop worden gedreven. Een buurvrouw op het park ondernam hierdoor zelfs een zelfmoordpoging. Maar inmiddels hebben zij en haar man een appartement in Nunspeet toegewezen gekregen. ,,Nu kon het ineens wel en is Putten van een probleem af."

VERDEDIGEN Wijnands weet uit ervaring dat individuele bewoners van recreatiewoningen zich nauwelijks kunnen verdedigen tegenover het machtsvertoon van gemeenten. Dat is de reden dat hij nu met zijn kompanen een vereniging wil gaan oprichten welke door heel Nederland mensen te hulp schiet. ,,We gaan niet op de barricaden, maar gaan er wel alles aan doen om het huidige beleid te wijzigen. Op allerlei niveaus. Inzet is onder meer dat meer gedoogvergunningen worden afgegeven. Maar ook dat eigenaren van recreatieparken de helpende hand wordt toegestoken door hen bijvoorbeeld subsidies te geven voor de renovatie van hun parken."

Parken worden nu bedreigd door leegstand. Op 't Hoekje staan meerdere caravans leeg, al dan niet te verpauperen. In het hoogseizoen mag een park blij zijn wanneer het voor zestig procent is bezet met recreanten. Door de aanpak van permanente bewoning worden ze daarnaast nu geconfronteerd met leegstand van veel vakantieverblijven en daarmee inkomsten.

PLAN Het plan vitale vakantieparken vindt Zeger Wijnands maar niets. Een speeltje van de overheid. Bedoeld om te zorgen dat parken niets meer waard zijn om ze vervolgens als gemeenten op te kopen en door te verkopen aan projectontwikkelaars. ,,Want waar is de blauwdruk van vitale vakantieparken?", zo vraagt hij zich af. ,,Terwijl het plan alleen maar campingeigenaren de vernieling in helpt." De overheid gaat met het optreden tegen permanente bewoning op dit moment, zo geeft Wijnands aan, alle boekjes te buiten.

Zodra zich voldoende leden hebben aangemeld, willen Wijnands en zijn kompanen een vergadering beleggen. Dan ook moet een bestuur worden gekozen. ,,Ik hoef geen voorzitter te worden, ik sta liever als adviseur aan de kant. Het moet de overheid duidelijk worden dat het ons ernst is, dat ze niet klakkeloos met belangen van bewoners van vakantieparken om kunnen springen."