• Nieuwbouw

    Hans Blomvliet

Puttense bedrijven zetten zichzelf buitenspel bij Europese aanbesteding

PUTTEN Puttense ondernemers hebben zichzelf buitenspel gezet bij de aanbesteding van de renovatie van het Puttense gemeentehuis. Deze conclusie kan worden getrokken uit het antwoord van het college van burgemeester en wethouders op vragen van het CDA.

Wijnand Kooijmans

Volgens het college hebben plaatselijke aannemers niet ingeschreven via de wettelijk voorgeschreven methoden, die horen bij de verplichte Europese aanbesteding. Zij hebben hun eigen procedure gevolgd en daarbij, zo wordt geconcludeerd, niet voldaan aan de vereiste selectiecriteria. Het college zegt dat wettelijk geen mogelijkheden bestaan af te wijken van de voorschriften in de Europese aanbesteding.

In de voorbereiding op de aanbestedingsprocedure is wel gesproken met de ondernemers en de bedrijvenkring Putten. Het college zegt dat daarom niet was in te schatten dat plaatselijke ondernemers niet zouden kunnen voldoen aan de criteria voor de aanbesteding. Mede omdat de selectieleidraad dusdanig was opgesteld dat Puttense aannemers hieraan konden deelnemen.

Het college zegt niet bereid te zijn een informatiebijeenkomst te organiseren met uitleg over de regels voor Europese aanbesteding. Mede omdat in het verleden dergelijke bijeenkomsten al zijn gehouden. Een bijeenkomst in Ermelo anderhalf jaar geleden over de nieuwe aanbestedingswet trok nauwelijks Puttense ondernemers. Hierbij is door het college meegedeeld dat ongeveer dertig procent van de Puttense opdrachten wordt verstrekt aan plaatselijke ondernemers.

In de beantwoording geeft het college aan dat aannemer Van Norel diverse Puttense bedrijven inschakelt als onderaannemer. Het gaat dan onder meer om de dakbedekking, het stukadoorswerk en het hang- en sluitwerk. Daarnaast vindt nog overleg plaats met een Puttense ondernemer over het schilderwerk. Ook zijn twee bedrijven in de regio ingeschakeld. De BAM heeft geen Puttense bedrijven ingezet. Buiten een bedrijf dat de tijdelijke inbraakbeveiliging heeft aangebracht.