• Wijnand Kooimans

Raad achter renovatie gemeentehuis

PUTTEN Het Puttense college van burgemeester en wethouders kan aan de slag met het uitwerken van plannen voor de renovatie van het gemeentehuis. Zij het dat de gemeenteraad niet instemde met het hiervoor reserveren van een bedrag van 5,9 miljoen euro maar pas geld beschikbaar wil stellen aan de hand van de plannen.

Wijnand Kooijmans

Een amendement, ingediend door Henri Luitjes (Wij Putten), mede namens de SGP en ChristenUnie, kreeg alleen de tegenstem van Gemeentebelangen. Volgens Robin Hoogendijk verbetert door de renovatie de dienstverlening van de gemeente niet en is zijn partij daarom tegen de renovatie. Zijn fractiegenoot Karin Kubiak had daarvoor al tevergeefs een pleidooi gehouden de renovatie van het gemeentehuis uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. ,,Laat de bevolking maar eerst spreken", zo was zij van oordeel. Ook bepleitte zij de dienstverlening door de gemeente meer naar buiten de deur te verplaatsen door bijvoorbeeld een bouwvergunning te doen bij de aanvrager thuis.

Over de renovatie is een lange discussie gevoerd. Tot driemaal toe heeft de commissie economie en bedrijfsvoering zich over de kwestie gebogen, eenmaal werd de behandeling in de gemeenteraad verdaagd. Robert Olthuis (CDA) is van mening dat achterstallig onderhoud moet worden uitgevoerd en ook meubilair dient te worden vervangen dat niet aan de eisen voldoet. Maar veel geld uitgeven om het hoogste energielabel A te behalen (is nu G) gaat zijn fractie te ver. Hij vindt dat de renovatie sober en doelmatig moet zijn. Ook wil hij dat gekeken wordt naar de kosten van tijdelijke huisvesting omdat deze tegen kunnen vallen wanneer daarvan langer gebruik moet worden gemaakt bij tegenvallers tijdens de renovatie.

Karin Kubiak vindt dat nog steeds niet goed is onderzocht of nieuwbouw uiteindelijk niet goedkoper en beter is. Zij wil met de renovatie een pas op de plaats maken. Gerrit van Lagen (SGP) gaf aan dat tweemaal eerder in het verleden is getracht met een plan te komen voor renovatie welke echter van tafel werden geveegd. Wat hem betreft gebeurt dat niet met deze derde poging en kan de renovatie bijdragen aan een nog hoger rapportcijfer dan de 7,1 welke de burger de gemeente heeft gegeven.

Henri Luitjes wil een efficiënte renovatie welke past bij de directe Puttense omgeving. Hij wijst erop dat in het verleden al vier miljoen euro is gereserveerd voor de renovatie. Maar nu direct 5,9 miljoen euro reserveren gaat hem te ver. Het college moet met concrete plannen komen, onder meer als het gaat om de realisering van het servicecentrum. Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) wil een renovatie die past bij Putten en waar de Puttenaren trots op kunnen zijn. Wat betreft het besparen van energie vindt hij dat de gemeente wel enige ambitie mag tonen gezien de voorbeeldfunctie.

Het Puttense gemeentehuis is veertig jaar oud. Er is sprake van behoorlijk achterstallig onderhoud terwijl bijvoorbeeld op de benedenverdieping toiletten ontbreken. In de plannen wordt ook de huisvesting van de politie in het gemeentehuis meegenomen.