• Wijnand Kooijmans

Raad akkoord met reservering 5,9 miljoen verbouw gemeentehuis

PUTTEN De gemeenteraad van Putten lijkt bereid 5,9 miljoen te willen reserveren voor de renovatie van het gemeentehuis. Maar de meerderheid van de partijen wil wel de mogelijkheid alsnog onderdelen te schrappen wanneer er een definitief plan op tafel ligt. Vooral vragen meerdere fracties zich af of er niet te veel geld wordt geïnvesteerd om het hoogste energielabel te halen.

Wijnand Kooijmans

Naar aanleiding van eerdere kritiek vanuit de raad heeft het college meerdere zaken nog eens op een rij gezet welke aan de orde kwamen in de commissie economie en bedrijfsvoering. Zo is, mede naar aanleiding van vragen van Gemeentebelangen, berekend dat met een totale nieuwbouw een bedrag is gemoeid van bijna tien miljoen euro. De oppervlakte wordt dan teruggebracht van 6.670 vierkante meter naar vijfduizend vierkante meter. Ook is berekend dat renovatie van de bestuur vleugel en nieuwbouw van de ambtelijke vleugels rond de 8,1 miljoen euro gaat kosten.

Volgens wethouder Roelof Koekoek betekent nieuwbouw kapitaalvernietiging gezien recente investeringen in de Kunstkelder, raadzaal, trouwzaal en overlegruimte. Lubbert van de Heuvel (ChristenUnie) wil dat Putten een Huis van de Democratie krijgt waar men trots op mag zijn. Het nu niet nemen van een besluit vindt hij een minachtig naar het ambtelijk apparaat toe en het ontbreken van lef bij de raad. Robert Olthuis (CDA) acht renovatie noodzakelijk maar vraagt zich wel af of de plannen niet te ambitieus zijn. ,,Het hoeft geen paleis te worden. We moeten de noodzakelijke dingen aanpakken en daarbij sober te werk gaan." Hij vindt het wel vreemd dat nog geen kosten kunnen worden genoemd voor de tijdelijke huisvesting van het ambtelijk apparaat tijdens de renovatie.

Karin Kubiak (Gemeentebelangen) zegt dat haar partij nog geen keuze heeft gemaakt of renovatie wel de voorkeur verdient nieuwbouw. In dit opzicht vindt zij het slechte planning dat een deel van het gemeentehuis al is gerenoveerd. Wethouder Koekoek gaf op een vraag van haar aan dat ruimte is gereserveerd om de politie te huisvesten met een aparte ingang. De politie betaalt daar ook aan mee.

Kees de Goffau (SGP) noemt nieuwbouw kapitaalvernietiging. Mede omdat het karakter van het huidige gebouw dan verloren gaat. ,,Ook is het niet duurzaam een gebouw dat is te renoveren te vervangen door nieuwbouw. Maar het hoeft geen paleisje te worden." Hij vindt dat er snel een plan moet komen om de dienstverlening aan de burger te verbeteren.

Henri Luitjes (Wij Putten) vindt dat het college van burgemeester en wethouders nog steeds te kort schiet als het gaat om het verstrekken van de informatie welke nodig is om als volksvertegenwoordiger een besluit te nemen. Mede omdat in vertrouwelijke stukken de indruk wordt gewekt dat alles al concreet is berekend tot de kleur van de gordijnen toe. Dit wordt ontkend door wethouder Koekoek. Het staat de raad wat hem betreft vrij nog keuzes te maken aan de hand van de verschillende plannen welke worden voorgelegd. Volgens hem heeft het college gekozen voor de middenweg door niet te kiezen voor de goedkoopste oplossingen maar ook niet voor de duurste. De raad beslist binnenkort definitief.