• Werkzaamheden aan de internationale ontmoetingstuin in Ladelund.

    Maranke Pater

Raad akkoord over partnerschap met Ladelund

PUTTEN Door de raadsfracties in de Puttense gemeenteraad wordt ingestemd met het aangaan van een partnerschap met de gemeente Ladelund.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk tijdens de vergadering van de raadscommissie economische zaken, bestuur en openbare ruimte. Formeel moet de gemeenteraad nog een definitief besluit nemen. Omdat dit in de raadsvergadering van begin mei op de agenda staat wil Wij Putten hieraan op dat moment toch enige aandacht besteden.

Herman Luitjes (Wij Putten) spreekt van een partnerschap, gebaseerd op de historie. Een voorstel dat zijn instemming kan hebben. Maar hij wilde wel uitleg over de zinsnede dat het voorstel tot stand is gekomen op verzoek van de gemeente Ladelund omdat hij dit een saillant detail vindt. Ook vraagt hij zich af of de gemeente bestaande activiteiten gaat subsidiëren.

Reinie van Schoor (CDA) denkt dat het partnerschap bij kan dragen aan het verwerken van de zwarte bladzijde in de geschiedenis van de gemeente Putten. Het partnerschap moet, wat haar betreft, gericht zijn op herdenken en verbinden. Ook moet de jeugd wat betreft het CDA bij het partnerschap worden betrokken omdat ook zij niet mogen vergeten.

Burgemeester Henk Lambooij zegt dat tijdens een bezoek aan Ladelund twee jaar geleden hem al een samenwerkingsovereenkomst werd aangeboden ter ondertekening. Hij heeft de burgemeester van Ladelund toen duidelijk gemaakt dat hij deze niet kon ondertekenen zonder toestemming van de gemeenteraad van Putten.

De maximale subsidie van vijfduizend euro is bedoeld voor het organiseren van activiteiten door de Stichting Oktober '44 en de vereniging Samen Verder. Tijdens de komende herdenking van de razzia treedt Putten op als gastheer en brengt dan ook alle gasten onder.

GEMEENTERAAD Dat de overeenkomst er lag komt, zo zegt Lambooij, door de grote verschillen in gemeente. Ladelund is een kleine gemeente met raadsleden die een vergoeding krijgen waarvoor de Puttense raadsleden niet eens op de fiets zouden stappen. Ook de burgemeester is een vrijwilliger. Hij wilde de overeenkomst met Putten graag gesloten hebben voor de burgemeestersverkiezing.