• Archief BDU

Raad buitenspel over afsluiting weg

PUTTEN Het in juni 2016 door de gemeenteraad van Putten aangenomen amendement dat de Stenenkamerseweg niet mag worden afgesloten was buiten de orde. Een beslissing hierover is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Dat werd duidelijk tijdens de raadscommissie Ruimte van de gemeente Putten.

Wijnand Kooijmans

De vraag of een amendement meer dan een half jaar later alsnog buiten de orde kan worden verklaard moet nog worden beantwoord. Dat wordt overgelaten aan burgemeester Henk Lambooij als voorzitter van de raad. Mede omdat hij tijdens de bewuste vergadering niet heeft ingegrepen. Door meerdere partijen werd aangegeven dat de besluitvorming rond de afsluiting van de Stenenkamerseweg niet de schoonheidsprijs verdient. Het college kiest inmiddels voor een zachte afsluiting waarbij de weg alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer blijft. Volgens wethouder Roelof Koekoek bestaat voor dit besluit een breed draagvlak onder de aanwonenden. Een harde afsluiting door het aanbrengen van paaltjes is niet meer aan de orde.

De gang van zaken kwam het college op harde kritiek te staan van zowel het CDA als Gemeentebelangen. Jan van Meerveld van de christen-democraten vindt dat het amendement duidelijk heeft gemaakt dat de raad een afsluiting niet wil. Het heeft hem een vieze smaak bezorgd dat het college dan toch de eigen mening doordrukt, ondanks een ander besluit van de raad. ,,Wij zijn als raad geen praatclubje, maar het hoogste bestuursorgaan van de gemeente."

Het steekt hem dat raadsleden die toevallig bij een later gehouden bewonersavond aanwezig waren, nu door het college worden gebruikt om aan te geven dat het amendement wellicht niet goed is begrepen door alle raadsleden en een zachte afsluiting wel kan. ,,Waarom is ons dan een raadsbesluit voorgelegd waarover wij een besluit hebben genomen? En wordt ons besluit vervolgens genegeerd. Dat neem ik het college kwalijk."

Ook Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) is van mening dat het college een door de raad genomen besluit moet respecteren. En niet achteraf moet komen met de mededeling dat een besluit de bevoegdheid is van het college. ,,Dat leidt tot verwarring en irritatie. Misschien moet worden erkend door het college dat anders had moeten worden gehandeld. Wat waar haalt het college anders het recht vandaan de raad te negeren. Dat kan ik niet rijmen. Waar blijft dan de betrouwbaarheid van het college."

Wethouder Roelof Koekoek zegt dat het college de raad integraal een voorstel heeft willen presenteren over maatregelen in het gebied Steenenkamer. ,,In de bewuste vergadering waar het amendement is aangenomen heb ik wel drie keer aangegeven dat we als college naar de bewoners willen luisteren en aan de hand daarvan een besluit zullen nemen. Maar achteraf blijkt dat we de raad geen oordeel hadden moeten vragen. Dat moeten we in de toekomst ook duidelijker aangeven." Volgens Koekoek heeft een ruime meerderheid zich nu uitgesproken voor een zachte afsluiting. ,,Dat vinden wij belangrijk." De verkeersmaatregelen, zoals ook de afsluiting van de Arlersteeg voor doorgaand verkeer, worden nog wel een keer in de commissie besproken.