• Archief BDU Media

Raad ontstemd over handelswijze Proo in scholenfusie

PUTTEN De Puttense gemeenteraad is ontstemd over de wijze waarop de administratieve fusie tussen de scholen De Korenbloem en Schovenhorst tot stand is gekomen. Vooral de handelwijze van de Stichting Proo werd door meerdere raadsleden niet in dank afgenomen.

Wijnand Kooijmans

In juli 2017 is door Proo aangegeven dat de basisschool De Korenbloem niet meer zelfstandig doorgaat, maar als dislocatie van de openbare basisschool Schovenhorst. In de brief aan het Puttense college van burgemeester en wethouders werd aangegeven dat nog de instemming van de medezeggenschapsraden zou worden gevraagd over de voorgenomen fusie.

Vervolgens bleef het stil. Het college wachtte op een antwoord of de medezeggenschapsraden al dan niet instemden. Omdat dat antwoord uitbleef, werd tegen het eind van 2017 maar eens bij Proo aan de bel getrokken. Toen bleek dat Proo zat te wachten op beantwoording van hun brief door het college.

COMMISSIE Okko van Dijk (CDA) vindt het uitermate spijtig dat door de gang van zaken het fusieverzoek nu niet eerst in de commissie Samenleving kon worden besproken. Dat kan nu niet meer, omdat 1 februari de fatale datum is dat de fusie rond moet zijn. Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) vindt het ongewenst dat de raad nu weer voor een voldongen feit wordt gezet en met een mes in de rug een besluit moet nemen.

Hij vindt dat kritisch naar het functioneren van Proo moet worden gekeken en vraagt zich daarnaast af op deze stichting niet helemaal buiten de deur moet worden gezet. Hij is verre van tevreden over het functioneren van Proo, maar vindt wel dat openbaar onderwijs voor Putten moet worden behouden.

LEERLINGEN Teun Jan van Ooijen (ChristenUnie) vraagt zich af hoe Hoogendijk Proo buiten de deur wil zetten. Dan staan ook alle leerkrachten op straat en zitten er alleen nog leerlingen in de klas. Wilma van Voorst (Wij Putten) zegt dat Proo regelmatig aangeeft dat het goed gaat. Zij vraagt zich echter af wat de toekomst is van het openbaar onderwijs in Putten.

Dit mede gezien het dalend aantal leerlingen. Zij vraagt zich af of wel eens is gekeken naar mogelijke nieuwbouw. Niet iedere ouder zit er om te springen zijn of haar kind naar de andere kant van het dorp te moeten brengen. Openbaar onderwijs moet voor Putten behouden blijven, vindt Van Voorst.

DALING Wethouder Gerbert Priem ziet een daling in het aantal leerlingen. Volgens de prognoses tot 2033 gaat het om 48 tot 52 leerlingen waarmee door de grens wordt gezakt. Locaties van scholen komen in het huisvestingsplan aan de orde. Daaraan wordt nog hard gewerkt, al zou het plan in januari in de raad komen.

De medezeggenschapsraden moeten overigens voor 1 februari ook nog een definitief besluit nemen over de fusie, al hebben de leden aangegeven niet tegen een fusie te zijn. Telefonisch heeft Priem al een gesprek gevoerd met bestuursvoorzitter Berend Redder om aan te geven dat herhaling van het verloop van de nu gevolgde procedure niet wenselijk is. Er komt nog een vervolggesprek om herhaling te voorkomen.

GEVOLGEN Opheffing van de Korenbloem als zelfstandige school kan wel gevolgen hebben voor de onderwijshuisvesting. De locatie De Korenbloem wordt een dislocatie van de Schovenhorst. Mocht op een gegeven moment het aantal leerlingen volledig in het gebouw van Schovenhorst passen, dan kan het schoolbestuur besluiten De Korenbloem terug te geven aan de gemeente. Daarmee verdwijnt openbaar onderwijs uit het centrum van Putten. Proo heeft echter aangegeven alles te willen doen om twee gezonden openbare onderwijsinstellingen in Putten in stand te houden.