• Wijnand Kooijmans

Raad van State: college in de fout bij invorderen dwangsom

PUTTEN Volgens de Raad van State is het Puttense college van burgemeester en wethouders in de fout gegaan bij het invorderen van een dwangsom van in totaal vijftigduizend euro voor het toestaan van de permanente bewoning van een recreatiewoning.

Wijnand Kooijmans

Onder meer heeft er onvoldoende verslaglegging plaats gevonden van de geconstateerde overtreding. Dat maakt dat het college de dwangsom niet mag innen maar ook de proceskosten moet betalen. Het hoogste Nederlandse rechtscollege geeft aan dat dit besluit niet betekent dat het college de dwangsom onvoldoende heeft gemotiveerd. Dat betekent concreet dat deze nog steeds geldt en bij het vaststellen van een nieuwe overtreding de dwangsom alsnog kan worden geïncasseerd.

ONGEGROND De dwangsom is al opgelegd in juni 2016. Het beroep van de bewoner werd door het college ongegrond verklaard. Dat werd later bevestigd door de rechtbank. De eigenaar stapte daarop naar de Raad van State. Hij is het niet eens met de dwangsom omdat hij vindt alles in het werk heeft gesteld permanente bewoning te voorkomen.

De Raad van State oordeelt dat de dwangsom op zich rechtmatig is opgelegd. Van bezoeken van toezichthouders van de gemeente is geen verslag opgemaakt. Dat is nodig om tot een deugdelijke en controleerbare vaststelling van de feiten en omstandigheden te komen. Daarnaast heeft het college verzuimd een bezoek te brengen aan een woning in Randwijk. De bij een controle aangetroffen personen gaven aan hier te wonen. Volgens het rechtscollege had het college de woonsituatie op dit adres moeten beoordelen.