• Archief BDUmedia

Raad van State vindt dwangsom terecht

PUTTEN Door de gemeente Putten is een inwoonster terecht een dwangsom opgelegd voor het illegaal bewonen van een vakantiewoning. Tot dat oordeel komt de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wijnand Kooijmans

De zaak begon te spelen in december 2017. Door het college van burgemeester en wethouders werd de vrouw gelast binnen zes maanden de illegale bewoning te staken. Hierbij werd tevens een dwangsom opgelegd van tienduizend euro per maand met een maximum van zestigduizend euro. De vrouw ging in bezwaar maar werd achtereenvolgens in het ongelijk gesteld door zowel het Puttense college als de rechtbank Gelderland.

BASEREN Voor de vrouw reden haar bezwaar aan te kaarten bij de Raad van State als hoogste rechtscollege van Nederland. Volgens de Puttense mocht het college hun besluit niet baseren op door haar afgelegde verklaringen aan toezichthouders van de gemeente. Dit omdat haar niet vooraf was meegedeeld dat ze niet verplicht was te antwoorden.

De Raad van State deelt echter de mening dat de toezichthouder dit niet verplicht was omdat er geen sprake was van een criminele activiteiten, zoals in de wet is vastgelegd. Dat maakt ook dat het college de verklaringen wel bij de besluitvorming mocht laten meewegen.

ERMELO Het rechtscollege gaat ook niet mee in het verweer van de vrouw dat zij in Ermelo haar hoofdverblijf had in een woning die zij van een vriend zou huren. Tijdens een buurtonderzoek werd het de toezichthouder van de gemeente Putten duidelijk dat de vrouw in Ermelo alleen een postadres heeft maar ook waren er geen persoonlijke spullen van haar in de woning aanwezig. Daarmee wordt het voldoende aannemelijk gevonden dat de vrouw permanent in de recreatiewoning verbleef.

Ook het beroep op rechtsgelijkheid wordt door de Raad van State niet gehonoreerd. De vrouw had gewezen op een artikel in De Telegraaf waarin stond dat permanente bewoning werd toegestaan aan de eigenaar van een taxibedrijf.  De gemeente heeft afdoende duidelijk gemaakt dat dit artikel onjuist was. Dat het college niet heeft verzocht om een rectificatie betekent niet, zo oordeelt het rechtscollege, dat de rechtbank van de juistheid van dit bericht moest uitgaan.

HOOGTE Door de Raad van State wordt tevens geoordeeld dat de hoogte van de dwangsom niet onredelijk is. Van een dwangsom moet, zo is het oordeel, een zodanige prikkel uitgaan dat de overtreding wordt beëindigd zonder dat de dwangsom wordt verspeeld.