• Foto Henk Hutten

Sauna Drôme mag geen kelosauna bouwen

PUTTEN Door de gemeente Putten is terecht vergunning geweigerd voor het bouwen van een kelosauna op de bestaande grotsauna van Sauna Drôme aan de Tolweg in Putten. Tot die conclusie komt de Raad van State naar aanleiding van het beroep dat door het welnesscentrum was aangetekend.

Wijnand Kooijmans

De vergunning werd door het Puttense college van burgemeester en wethouders geweigerd, omdat de bouw in strijd is met het bestemmingsplan. Door de rechtbank werd de gemeente hierna in het gelijk gesteld. Inzet is de bouw van een kelosauna van 67 vierkante meter met zestig zitplaatsen. Kelohout komt van een speciale den uit Finland die erg veel warmte vasthoudt.

VERKEER Naast het feit dat, volgens het college, de bouw in strijd zou zijn met het bestemmingsplan, woog bij de afwijzing mee dat de kelosauna wordt gerealiseerd op een grotsauna die ook is gebouwd in strijd met het bestemmingsplan. Ook de toename van verkeer speelt een rol.

Volgens eigenaar Hans Lebbink wordt de maximaal binnen het bestemmingsplan toegestane bebouwde oppervlakte niet overschreden. De bestaande bebouwing is daarnaast door de gemeente inmiddels positief bestemd. Dat maakt dat, volgens hem, alleen de bruto vloeroppervlakte toeneemt.

OORDEEL De Raad van State geeft als oordeel dat, indien de grotsauna is gebouwd in strijd met het bestemmingsplan, de kelosauna dat dan ook is. Ondanks dat inmiddels voor de grotsauna vergunning is verleend door de gemeente. Daarmee wijzigt, zo geeft het hoogste Nederlandse rechtscollege aan, het bestemmingsplan niet. Er is slechts eenmaal de mogelijkheid geboden de grotsauna te realiseren.

Daarnaast staat vast, zo luidt het oordeel van de Raad van State, dat de al aanwezige bouwwerken op het welnesscentrum zijn gerealiseerd voor het bestemmingsplan in werking trad. Daarmee zijn ze niet positief bestemd en zijn ze in strijd met het bestemmingsplan. Dat maakt dat de gewenste bouw in strijd is met dat plan.

OMVANG Door de gemeente is aangevoerd dat de gemeenteraad bij het vaststellen van het bestemmingsplan de bestaande omvang van het saunacomplex heeft willen vastleggen, maar geen verdere uitbreidingsmogelijkheden toe te staan. Ook speelt mee dat het college vindt dat het saunacomplex steeds minder een kleinschalige uitstraling heeft.

Aangevoerd is door de gemeente dat het complex bestaat uit allemaal 'kleine elementen' welke het complex groot maken. Hoe groter het complex, hoe meer ruimte er is voor bezoekers met als gevolg een toename van het verkeer. Ook ligt het complex niet in recreatiecluster, maar in een agrarisch gebied en tegen een natuurgebied aan.

UITSTRALING Volgens Lebbink is het bouwplan echter niet zichtbaar voor de buitenwereld, omdat het perceel wordt afgeschermd van de omgeving. Het geheel heeft nog steeds in zijn visie een kleinschalige uitstraling. De gevolgen van de verstening zijn, wat hem betreft, verwaarloosbaar voor de omgeving. Hij wijst er op dat in het gebied waar zijn bedrijf is gevestigd al veel wordt gebouwd.

In zijn bezwaar wijst hij erop dat het aantal bezoekers sinds 2006 flink is afgenomen. Indien er al sprake zou zijn dat de kelosauna meer bezoekers zou aantrekken, dan overschrijdt de toename van verkeer niet wat op grond van het bestemmingsplan is toegestaan.

De Raad van State oordeelt dat de gedachte van het college dat er meer verkeer naar het complex rijdt, niet onaannemelijk is. Volgens het rechtscollege is dat ook de reden dat de kelosauna wordt aangevraagd. Eindconclusie is dat de gemeente redelijk heeft gehandeld bij het besluit de gevraagde vergunning niet te verlenen en daartoe ook het recht had.